+48 22 490 20 44 Help for foreigners living in Poland

Important information

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

General information

Every child aged 7 to 18 residing in Poland is covered by school duty or the duty of studying. This means that they must go to school under the penalty of sanctions against their parents. This obligation also applies to children who do not have Polish citizenship, regardless of the migration status of their parents in Poland.

The school year in Poland begins on September 1 and ends on the last Friday of June of the following year. Lessons are held in schools five days a week, Monday through Friday. Weekends (Saturday and Sunday) are free for children.

The school year is divided into two semesters. The first semester ends in January or February. The second semester ends in June and it is also the end of the school year. The grades issued then are the final grades in a given school year and are entered onto the school certificate - a document confirming that the child graduated from a specific level.

Rate us

Add feedback
What is the sum of 1 and 3?