+48 22 490 20 44 Help for foreigners living in Poland

Important information

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Temporary residence permit for the purpose of work by a posted worker on the territory of Poland by a foreign employer

A temporary residence permit for the purpose of performing work by a foreigner posted to work in Poland by a foreign employer is granted if the foreigner:

  1. has a work permit issued for the purpose of performing work by a posted worker (type C, D or E of a work permit);
  2. has a health insurance;
  3. has a source of stable and regular income sufficient to cover the living costs of themselves and their dependent family members;
  4. has an assured place of residence in Poland (documents that confirm this may be, for example, a rental agreement, confirmation of registration or hotel reservation);
  5. attach a letter specifying the period of being posted and the remuneration amount;
  6. has a certificate of no tax arrears.
  7. provides a tax settlement, e.g., PIT submitted to a tax office.

 

Note! A temporary residence permit for the purpose of performing work by a foreigner posted to Poland by a foreign employer is granted for the period of validity of the work permit (not longer than 3 years).

Rate us

Add feedback
Please add 2 and 9.