+48 22 490 20 44 Aide aux étrangers vivant en Pologne

Une information important

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

PERMIS DE SÉJOUR TEMPORAIRE POUR TRAVAIL SAISONNIER

Un permis de séjour temporaire pour travail saisonnier peut être accordé à un étranger si l’objectif de son séjour est de travailler sur la base d'un permis de travail saisonnier.

Un permis de séjour temporaire pour travail saisonnier peut être accordé à un étranger qui:

  1. Est entré sur le territoire de la République de Pologne sur la base d'un visa délivré en vue d'un travail saisonnier ou dans le cadre du régime d'exemption de visa en lien avec une demande d'autorisation de travail saisonnier inscrite dans le registre des demandes;
  2. A un permis de travail saisonnier ou une prolongation d'un permis de travail saisonnier, valable pour une période excédant la période de séjour spécifiée dans le visa ou la période de séjour dans le cadre du régime d'exemption de visa;
  3. A une source de revenus stables et réguliers;
  4. A une assurance maladie;
  5. A un hébergement fourni sur le territoire de la République de Pologne.

 

Attention! Un permis de séjour temporaire pour travail saisonnier est accordé pour une période n'excédant pas 9 mois à compter de la date de la première entrée pour effectuer un travail saisonnier.

Attention! Un permis de séjour temporaire pour travail saisonnier est accordé même si les circonstances de la demande de ce permis ne justifient pas le séjour de l'étranger sur le territoire de la République de Pologne pendant une période supérieure à 3 mois.

Par rapport aux autres permis de séjour temporaire délivrés à des fins de travail, les frais de délivrance de ce type de permis sont inférieurs et s'élèvent à 170 PLN.

Évaluez-nous

Ajouter des commentaires
Veuillez calculer 1 plus 6.