+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

Infolinia

Infolinia udziela informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców przyjeżdżających i przebywających w Polsce.

Infolinia nie udziela informacji związanych z nadaniem statusu uchodźcy w Polsce.


 

22 490 20 44 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 (GTM +1)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora.

 

შეაფასეთ

Please calculate 6 plus 5.