+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

Kontakt

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Biuro w Warsawie
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa

www: www.poland.iom.int

შეაფასეთ

What is the sum of 8 and 3?