+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ბინადრობა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე

ინფორმაცია ადამიანებით ვაჭრობაზე ხელმისაწვდომია სექციაში ადამიანებით ვაჭრობა 

შეაფასეთ

Please calculate 3 plus 6.