+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

დროებითი ბინადრობის ნებართვა უცხო ქვეყნის მოქალაქის ოჯახის წევრებისთვის

ინფორმაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქის ოჯახის წევრების შესახებ, რომლებიც უკვე პოლონეთში ცხოვრობენ, დროებითი ბინადრობის ნებართვის მოპოვების თაობაზე, იხილეთ უცხო ქვეყნის მოქალაქის ოჯახის წევრის ბინადრობის ლეგალიზაცია“. 

შეაფასეთ

Please calculate 8 plus 6.