+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Aktualności

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

2023.08.04

W dniu 14 czerwca 2023 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Oznaczało to, że cudzoziemcy, którym pobyt się skończył w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, mieli 30 dni (do 31 lipca 2023 r.) na złożenie dokumentów na zezwolenie na pobyt lub na opuszczenie terytorium Polski.  

Jeżeli cudzoziemiec przebywał w Polsce na podstawie wizy Schengen lub ruchu bezwizowego 14 marca 2020 r., jego pobyt uznawał się za legalny (czyli po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego takie osoby mogły wyjechać z Polski bez konieczności złożenia dokumentów na zezwolenie na pobyt). Jeżeli natomiast cudzoziemiec wjechał do Polski po 14.03.2020 r., jego pobyt na podstawie wizy Schengen czy ruchu bezwizowego uznawał się za warunkowo legalny (czyli konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie – do 31 lipca 2023 r.).  

Zgodnie z informacją z Urzędu ds. Cudzoziemców, jeżeli obywatel Ukrainy przebywał w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wizy Schengen (polskiej czy innego kraju strefy Schengen) czy dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje strefy Schengen (i te rodzaje pobytu utraciły ważność przed 24.02.2022 r.), to nie będzie on mógł się skorzystać z przedłużonego pobytu do 4 marca 2024 r. Natomiast polskie karty pobytu oraz polskie wizy krajowe, których termin ważności skończył się przed 24.02.2022 r., ulegają przedłużeniu do 4 marca 2024 r.* 

* Więcej informacji na temat przedłużenia pobytu obywateli Ukrainy można uzyskać na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemców - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Powrót

Oceń nas

Prosimy obliczyć 8 plus 5.