+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji

Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji skierowany jest do migrantów, którzy chcieliby powrócić do swojego kraju, a nie są w stanie sami zorganizować podróży powrotnej.

CO OBEJMUJE POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE

Pomoc udzielana cudzoziemcom przez IOM w ramach programu obejmuje:

- organizację i finansowanie podróży powrotnej i pomoc reintegracyjną dla osoby zainteresowanej (bardziej szczegółowe informacje są dostępne poniżej);

- doradztwo umożliwiające podjęcie świadomej i dobrowolnej decyzji o powrocie;

- pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży oraz załatwieniu innych niezbędnych formalności związanych z powrotem, o ile jest to konieczne;- zakwaterowanie oraz wyżywienie dla osób bezdomnych lub pozbawionych środków do życia w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd z Polski.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W DOBROWOLNYM POWROCIE

Z programu mogą skorzystać:

- cudzoziemcy o nieuregulowanym pobycie

- osoby, które ubiegały się o status uchodźcy i otrzymały decyzję negatywną lub wycofały swój wniosek;

- ofiary handlu ludźmi (co to jest handel ludźmi?).

IOM dysponuje możliwością zorganizowania powrotu osób z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych i kobiet w ciąży, pod warunkiem, iż zdolność do odbycia podróży potwierdzi lekarz, a także samotnych rodziców z małymi dziećmi oraz osób w podeszłym wieku.

CO TO JEST POMOC REINTEGRACYJNA*

Ważnym elementem programu jest pomoc reintegracyjna, którą otrzymują osoby powracające do swoich krajów. Pomoc reintegracyjna oferowana przez IOM posiada zróżnicowane formy, możliwie najpełniej odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom jej beneficjentów. Ma ona ułatwić im zagospodarowanie się po powrocie i zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby.

 

Pomoc reintegracyjna może być przeznaczona między innymi na:

- rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej;

- edukację, w tym szkolenie zawodowe;

- opiekę medyczną, w tym rehabilitację czy zakup sprzętu medycznego;

- subsydiowane zatrudnienie. Powyższa lista nie stanowi zamkniętego katalogu; forma i charakter pomocy reintegracyjnej zostają dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby powracającej do swojego kraju.

*Do uzyskania pomocy reintegracyjnej nie kwalifikują się osoby, które otrzymały decyzję o zobowiązaniu do powrotu a są obywatelami krajów korzystających z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy – możliwości podjęcia pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (tj. Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, oraz Ukrainy) lub krajów europejskich korzystających z ruchu bezwizowego.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY W DOBROWOLNYM POWROCIE?

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie mogą uzyskać szczegółowe informacje:

Telefonicznie pod numerami: (22) 623 81 76 , (22) 623 81 54 , kom. 666 343 466,

mailowo iomwarsawavr@iom.int

na stronie http://avr.iom.pl/

Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony http://avr.iom.pl/

Informacje udzielane są przez pracowników IOM w języku polskim, ukraińskim, hiszpańskim, rosyjskim i angielskim. Osobom posługującym się innymi językami IOM zapewnia pomoc tłumacza.

Działanie finansowane jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Oceń nas

Zostaw opinię
Jaka jest suma 6 i 2?