+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Podstawowe informacje - formy działalności gospodarczej w Polsce

Działalność gospodarczą w Polsce, co do zasady, można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Polskie prawo przewiduje następujące formy działalności gospodarczej:

- indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie);

- spółka cywilna;

- spółka jawna;  

- spółka komandytowa;  

- spółka komandytowo-akcyjna;  

- spółka partnerska;

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  

- spółka akcyjna.

 

Do najpopularniejszych form prowadzenia działalności należą indywidualna działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorąca zagraniczny może w Polsce prowadzić:

- oddział, poprzez który realizuje działalność gospodarczą w takim zakresie, w jakim ją wykonuje w kraju swojej siedziby;

- przedstawicielstwo, które umożliwia przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie działalności jedynie w zakresie swojej reklamy i promocji.

Szczegółowe informacje na temat zakładania i prowadzenia poszczególnych form działalności gospodarczej w Polsce są dostępne tutaj.

Oceń nas

Jaka jest suma 9 i 9?