+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Koszty studiów

W Polsce nauka na studiach dziennych dla obywateli polskich w publicznych szkołach wyższych jest bezpłatna. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia dzienne na uczelniach państwowych w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, odbywają je również bezpłatnie.

Pozostałe grupy cudzoziemskich studentów mogą podejmować studia w Polsce odpłatnie.  

Wszyscy studenci podejmujący studia na uczelniach prywatnych studiują na zasadach odpłatności.

Oceń nas

Prosimy dodać 1 i 8.