+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

Zdrowie

W Polsce można leczyć się w publicznej służbie zdrowia (bezpłatnie) lub prywatnie (należy wtedy zapłacić za świadczenia opieki zdrowotnej).

Chcąc bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Dzięki ubezpieczeniu w NFZ można również korzystać z usług prywatnych placówek medycznych, jednak taka placówka musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – więcej informacji na temat NFZ jest dostępne tutaj

Wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, w tym także cudzoziemcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że co miesiąc z ich pensji odprowadza się składkę do NFZ (robi to z reguły pracodawca). Po dokonaniu odpowiedniej rejestracji w NFZ ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny (małżonkowie i dzieci dziadkowi i rodzice pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną), jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

Jeśli osoba (w tym cudzoziemiec) nie jest ubezpieczona w NFZ, może korzystać z opieki zdrowotnej, ale tylko odpłatnie. Jeśli osoba ta posiada polisę ubezpieczeniową wykupioną w prywatnej firmie, za korzystanie z opieki zdrowotnej płaci ta firma ubezpieczeniowa. W wielu  prywatnych placówkach medycznych można wykupić tzw. abonament, czyli co miesiąc płaci się placówce określoną kwotę, za którą otrzymuje się pakiet określonych usług medycznych. Ceny różnią się w zależności od placówki, a także usług, jakie można wykupić. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy nie mogą co do zasady korzystać nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia w Polsce.

Obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Rosji, Serbii i Tunezji mają prawo do korzystania z niektórych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów, jakie ich państwa zawarły z Polską. Umowy dotyczą tylko określonych świadczeń lub tylko określonych grup cudzoziemców. Aby dowiedzieć się więcej, należy skonsultować się ze swoją ambasadą lub konsulatem – ich dane kontaktowe znajdują się tutaj

Obywatele Rosji przebywający czasowo w Polsce mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w razie nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, do czasu kiedy stan pacjenta pozwoli na transport do jego kraju pochodzenia.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie oddziałów oraz na stronach internetowych oddziałów NFZ

Dane teleadresowe oddziałów NFZ są dostępne tutaj

Co to jest skierowanie

Skierowanie to dokument wystawiony przez lekarza zlecający wykonanie badań, bądź pozwalający zapisać się do lekarze specjalisty. Skierowanie do lekarzy specjalistów są potrzebne w ramach opieki NFZ. Jeżeli chcesz skorzystać bezpłatnie z porady lekarza specjalisty lub zrealizować badania, również skierowanie musi być wystawione przez lekarza w ramach opieki NFZ.

 

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Praw Pacjenta − http://www.bpp.gov.pl

Poradnik ZUS „Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce” − https://www.zus.pl/documents/10182/167567/porad21.pdf/dd301159-e1e4-42ec-8106-929e86c330ba

 

 

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 7 i 1.