+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Związek nieformalny

Związek nieformalny  (z cudzoziemcem lub obywatelem RP) może być traktowany jako inna okoliczność uzasadniająca pobyt na terytorium Polski.

W przypadku tego typu zezwolenia, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-  dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania w Polsce (np. umowa renty zawarta z partnerem/partnerką);

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski;

- dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego z partnerem/partnerką.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy. 

Oceń nas

Prosimy obliczyć 7 plus 6.