+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Можливість працювати без дозволу

КОЛИ РОБОТОДАВЕЦЬ МОЖЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИ ІНОЗЕМЦЯ БЕЗ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ

Роботодавець може працевлаштувати іноземця без необхідності отримання додаткових документів (у тому числі дозволу на працевлаштування), якщо іноземець:

- отримав статус біженця в Польщі

- отримав додатковий захист у Польщі

- має дозвіл на постійне проживання, виданий органами влади Республіки Польща

- має дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, виданий органами влади Республіки Польща

- має дозвіл на перебування з гуманітарних причин

- має дозвіл на толерантне перебування в Польщі

- користується тимчасовим захистом у Польщі

- має дійсне посвідчення, видане Управлінням у Справах Іноземців на прохання іноземця, який клопочеться про надання йому міжнародного захисту;

- є громадянином держави-члена Європейського Союзу/ЄЕЗ/Швейцарської Конфедерації або супроводжує іноземця на території Польщі як член його/її сім'ї;

Зверніть увагу, що в цьому випадку визначення члена сім'ї відрізняється від визначення члена сім'ї іноземця, яке міститься в Законі про іноземців. Детальна інформація на цю тему доступна в розділі ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ГРОМАДЯН ЄС. Важливим є сам факт супроводу іноземця до Польщі. Можливість виконувати тут роботу не залежить від отримання карти побиту члена сім'ї громадянина ЄС.

- є особою, про яку йдеться в ст. 19 п. 2 - 3 Закону від 14 липня 2006 р. про в'їзд, перебування та виїзд з Республіки Польща громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей;

- має дозвіл на тимчасове проживання відповідно до ст. 114 ч. 1 (єдиний дозвіл на тимчасове проживання та роботу), ст. 126 (дозвіл на тимчасове проживання для зайняття посади в раді директорів юридичної особи), ст. 127 (Блакитна карта ЄС) або ст. 142 ч. 3 (дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької діяльності) Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року;

Зверніть увагу, що у вищеописаному випадку працевлаштування іноземця можливе лише на умовах, зазначених у відповідному дозволі на тимчасове проживання. Це означає, серед іншого, що якщо до роботодавця звертається іноземець, який вже має дозвіл на тимчасове проживання та роботу, роботодавець повинен попросити іноземця надати рішення. У рішенні зазначаються умови видачі дозволу. Якщо в дозволі вказано іншого роботодавця, то в такому випадку для працевлаштування іноземця будуть потрібні додаткові документи (наприклад, дозвіл на роботу). Якщо ж дозвіл видано у зв'язку з виконанням роботи, але замість умов працевлаштування (в тому числі назви роботодавця/посади) вказано підставу для звільнення іноземця від необхідності отримання дозволу на працевлаштування, то можна працевлаштувати іноземця без отримання додаткових документів.

- перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з використанням права короткострокової мобільності управлінського працівника, спеціаліста або працівника, який проходить стажування в рамках внутрішньокорпоративного переведення, на умовах, викладених у ст. 139n Повідомлення про намір іноземця використати короткострокову мобільність п. 1 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;

- перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з використанням права короткострокової мобільності науковця на умовах, викладених у ст. 156b Допустимість короткострокової мобільності науковця п. 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців;

- перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з використанням права студентської мобільності на умовах, викладених у ст. 149b Умови допустимості студентської мобільності на території Республіки Польща, п. 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців.

 

ІНОЗЕМЦІ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ МАТИ ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Іноземні громадяни, які, серед інших, також звільняються від необхідності отримання дозволу на працевлаштування:

- мають дозвіл на тимчасове перебування, виданого в Польщі у зв'язку з такими обставинами:

  1. навчання (відповідно до розділу 144 Закону про іноземців);
  2. інші обставини (розділ 186(1)(3), (4) або (7), Закон про іноземців);
  3. возз'єднання сім'ї (ст. 159 п. 1 Закону про іноземців);
  4. укладення шлюбу з громадянином Республіки Польща (ст. 158 ч. 1 п. 1 Закону про іноземців) - тут важливим є факт укладення шлюбу, який повинен бути перевірений роботодавцем при працевлаштуванні та продовженні роботи з іноземцем;

Примітка: У випадку чоловіка/дружини громадянина Польщі (на відміну від членів сім'ї громадян ЄС), робота без дозволу на роботу можлива лише після отримання дозволу на тимчасове перебування на підставі шлюбу з громадянином Польщі.

- є власниками дійсної Карти Поляка;

- мають право на проживання та виконання роботи на території держави-члена Європейського Союзу або країни Європейського економічного простору, яка не є членом Європейського Союзу або Швейцарської Конфедерації, і працевлаштований у роботодавця, заснованого на території цієї країни, і тимчасово відряджений цим роботодавцем для надання послуг на території Республіки Польща;

- можуть працювати без дозволу на підставі міжнародних або окремих угод;

- проводять тренінги, беруть участь у професійних стажуваннях, здійснюють виконання консультативної, наглядової функції або функції, що вимагає специфічної кваліфікації та навичок у програмах, що реалізуються в рамках діяльності Європейського Союзу або інших програм міжнародної допомоги, а також на основі кредитних договорів, укладених урядом Республіки Польща;

- є вчителями іноземних мов, які працюють у дитячих садках, школах, установах, центрах, педагогічних інститутах або коледжах, зазначених у положеннях про систему освіти, або у Добровільному трудовому корпусі;

- є військовослужбовцями або цивільним персоналом, які виконують роботу в міжнародних військових структурах, розташованих на території Республіки Польща, або які є іноземцями, делегованими для реалізації програм озброєння, що здійснюються на підставі угод, стороною яких є Республіка Польща;

- є постійними кореспондентами іноземних засобів масової інформації, яким за клопотанням головного редактора іноземної редакції або агентства надано акредитацію міністром, відповідальним за закордонні справи, але тільки щодо професійної журналістської діяльності, здійснюваної для цієї редакції або агентства;

- здійснюють надання індивідуальних або ансамблевих мистецьких послуг тривалістю до 30 днів у календарному році;

- проводять до 30 днів у календарному році епізодичних лекцій, доповідей або презентацій, що мають особливу наукову або мистецьку цінність;

- виконують до 30 днів у календарному році роботи для суб'єкта господарювання, що знаходиться на території Республіки Польща, у зв'язку зі спортивними змаганнями;

- виконують роботи у зв'язку зі спортивними заходами міжнародного рівня, які проводяться під керівництвом відповідної міжнародної спортивної організації;

- є священнослужителями, членами релігійних орденів або іншими особами, які виконують роботу у зв'язку з виконанням релігійної функції, в церквах і релігійних об'єднаннях та національних міжцерковних організаціях, статус яких регулюється міжнародним договором, положеннями про взаємовідносини між державою і церквою чи іншим релігійним об'єднанням, або які діють на підставі реєстрації у Реєстрі церков та інших релігійних об'єднань, їх юридичних осіб чи структурних підрозділів, а також які виконують роботу, пов'язану з виконанням релігійної функції, в інших суб'єктах на підставі направлення компетентного органу церкви чи іншого релігійного об'єднання або його юридичної особи;

- є студентами денної форми навчання в Польщі або учасниками програм денної докторантури в Польщі;

- є студентами, які проходять стажування під керівництвом організацій, що є членами міжнародних студентських асоціацій;

- є студентами, що виконують роботу в рамках співпраці державних служб зайнятості з їхніми іноземними партнерами, якщо необхідність доручення іноземцю виконання роботи підтверджена компетентним органом з питань зайнятості;

- є студентами вищих навчальних закладів або учнями професійно-технічних училищ у державах-членах Європейського Союзу або державах Європейського економічного простору, які не належать до Європейського Союзу або Швейцарської Конфедерації, які виконують роботу в рамках стажування, передбаченого правилами навчання або навчальною програмою, за умови, що вони були направлені на таке стажування вищим навчальним закладом або професійно-технічним училищем;

- беруть участь у програмах культурного або освітнього обміну, програмах гуманітарної допомоги або допомоги в цілях розвитку, а також у програмах літньої роботи студентів, організованих за погодженням з міністром, відповідальним за питання праці;

- є випускниками польських середніх шкіл, програм денної вищої освіти або денної докторантури в польських університетах, науково-дослідних інститутах Польської академії наук або науково-дослідних інститутах, що діють відповідно до положень про науково-дослідні інститути;

- працюють науковими співробітниками в організаціях, зазначених у законодавстві про науково-дослідні інститути;

- делеговані на територію Республіки Польща іноземним роботодавцем, якщо вони зберігають постійне місце проживання за кордоном, на період, що не перевищує 3 місяці в календарному році, з метою:

- виконання робіт з монтажу, технічного обслуговування або ремонту, поставлених технологічно завершених пристроїв, конструкцій, машин або іншого обладнання, якщо іноземний роботодавець є їх виробником;

- здійснювати приймання замовлених пристроїв, машин, іншого обладнання або частин, виготовлених польським підприємцем;

- навчання працівників польського роботодавця, який є одержувачем пристроїв, конструкцій, машин або іншого обладнання, згаданого в п. a, у сфері його експлуатації або використання;

- монтаж і демонтаж виставкових стендів, а також догляд за ними, якщо експонентом є іноземний роботодавець, який делегує їх для цієї мети;

- виконання робіт для членів Європейського Парламенту у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків;

- мають дійсну візу, видану з гуманітарних причин (гуманітарна віза), з міркувань національного інтересу або на підставі міжнародних зобов'язань;

- мають дійсну візу з відміткою "Poland. Business-Harbour”;

- мають повноваження на підставі правових актів, виданих органами, створеними відповідно до Угоди про асоціацію між Європейським економічним співтовариством і Туреччиною, підписаної в Анкарі 12 вересня 1963 року (Офіційний вісник Європейських співтовариств L 217, 29.12.1964, с. 3687; Офіційний вісник Європейського Союзу, польське спеціальне видання, глава 11, том 11, с. 10).

Зверніть увагу, що наведений вище перелік не вичерпує всіх випадків, в яких іноземці можуть виконувати роботу без отримання дозволу на працевлаштування. У разі будь-яких сумнівів рекомендуємо звернутися на нашу гарячу лінію або проаналізувати примітки до Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці та Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 21 квітня 2015 р. про випадки, в яких можна доручити виконання роботи іноземцю на території Республіки Польща без необхідності отримання дозволу на роботу.

 

ГРОМАДЯНИ ВІРМЕНІЇ, БІЛОРУСІ, ГРУЗІЇ, МОЛДОВИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНИ

Громадяни цих країн звільняються від обов'язку мати дозвіл на працевлаштування, незалежно від кількості суб'єктів, які доручають їм виконання роботи, на підставі договору, укладеного в письмовій формі, якщо до початку роботи іноземця районне управління праці зареєструвало заяву суб'єкта про доручення виконання роботи іноземцю.

Детальна інформація доступна у вкладці ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОРУЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ІНОЗЕМЦЮ.

Оцініть нас

Please calculate 4 plus 2.