+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Важлива інформація

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

Дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань

Іноземець, якого з поважної причини не можна зобов'язати повернутися до країни постійного проживання, може отримати в Польщі дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань або дозвіл на толероване перебування.

 

ДОЗВІЛ НА ПЕРЕБУВАННЯ З ГУМАНІТАРНИХ МІРКУВАНЬ

Дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань надається комендантом прикордонного загону або комендантом відділення прикордонної служби (в результаті проведення розслідування у справі про зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання).

Дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань може отримати іноземець, якщо його зобов'язання повернутися до країни постійного проживання:

1. Може бути здійснене лише до держави, в якій, згідно з Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, складеною в Римі 4 листопада 1950 р.:

- ставить під загрозу його право на життя, свободу та особисту безпеку або

- в якій він міг би бути підданий тортурам або нелюдському або принизливому поводженню або покаранню або

- міг би бути примушений до роботи або

- міг би бути позбавлений права на справедливий судовий розгляд або бути покараний без правової підстави або

 

2. Порушувало б його право на сімейне або приватне життя в розумінні положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод, складеної в Римі 4 листопада 1950 р., або

3. Порушувало б права дитини, викладені в Конвенції про права дитини, ухваленій Генеральною Асамблеєю Організації об'єднаних націй 20 листопада 1989 року, в ступені, що істотно загрожує її психофізичному розвитку.

Увага! Такий дозвіл не буде надано іноземцеві, якщо є серйозні підстави вважати, що:


1. Він вчинив злочин проти миру, військовий злочин або злочин проти людства, в розумінні міжнародного права або
2. Він винен у діях, що суперечать цілям і принципам Організації об'єднаних націй, викладеним у преамбулі та ст. 1 і 2 Статуту Організації об'єднаних націй або
3. Вчинив на території Республіки Польща злочин або вчинив за межами її території діяння, яке класифікується як злочин відповідно до польського законодавства, або
4. Становить загрозу для обороноздатності або безпеки держави або охорони безпеки та громадського порядку або
5) закликав або в інший спосіб брав участь у вчиненні злочинів або діянь, викладених у пунктах 1–3.

Увага! Наданий дозвіл може бути анульований.  Наданий іноземцеві дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань анулюється в разі, якщо:

1. Обставини, у зв'язку з якими було надано дозвіл, перестали існувати або змінилися в такий спосіб, що дозвіл більше не є потрібним, або

2. Обставини, що обумовлюють відмову в наданні дозволу, виникли після його надання, або

3. Стане відомо, що іноземець приховав інформацію або документи або надав неправдиву інформацію або документи, що мають важливе значення для ухвалення рішення про надання дозволу, або

4. Іноземець залишив територію Республіки Польща на постійній основі або

5. Іноземець повернувся до країни походження.

 

ДОЗВІЛ НА ТОЛЕРОВАНЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Дозвіл на толероване перебування надається комендантом прикордонного загону або комендантом відділення прикордонної служби (в результаті проведення розслідування у справі про зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання).

Дозвіл на толероване перебування може отримати іноземець, якщо його зобов'язання повернутися до країни постійного проживання:

1) може бути здійснене лише до держави, в якій, згідно з Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, складеною в Римі 4 листопада 1950 р.:

а) ставить під загрозу його право на життя, свободу та особисту безпеку або

б) в якій він міг би бути підданий тортурам або нелюдському або принизливому поводженню або покаранню або

в) міг би бути примушений до роботи

г) міг би бути позбавлений права на справедливий судовий розгляд або бути покараний без правової підстави

- у разі виникнення обставин для відмови у наданні дозволу на перебування з гуманітарних міркувань,

2) є неможливим з причин, незалежних від компетентного органу, відповідального за примусове виконання рішення про зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання та від іноземця, або

3) може бути здійснене тільки до держави, видання його якій неприпустимою на підставі постанови суду або рішення міністра юстиції про відмову у виданні іноземця.

Увага! У рішенні про надання іноземцеві дозволу на толероване перебування визначається обов'язок іноземця відмічатися у встановлений термін у коменданта прикордонного загону або коменданта відділення прикордонної служби, зазначеного в рішенні, або за місцем фактичного перебування іноземця. Іноземець також буде зобов'язаний інформувати прикордонну службу про кожну зміну місця свого проживання. 

Увага! Дозвіл на толероване перебування іноземця може бути анульований у разі, якщо:

1. Припиниться причина, у зв'язку з якою було надано дозвіл, або

2. Іноземець залишить Польщу або

3. Подальше перебування іноземця може становити загрозу для обороноздатності або безпеки держави або охорони безпеки та громадського порядку (якщо дозвіл було надано у зв'язку з обставинами, викладеними в пунктах 2 і 3) або

4. Іноземець ухиляється від покладених на нього обов'язків, зазначених у рішенні про надання йому дозволу на толероване перебування (якщо дозвіл було надано у зв'язку з обставинами, викладеними в пунктах 2 і 3).

Оцініть нас

Залиште відгук
What is the sum of 9 and 4?