+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Важлива інформація

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Дозвіл на перебування та работу

Іноземці, які планують легалізуватися в Польщі на підставі працевлаштування, мусять подати заяву про надання дозволу на тимчасове перебування та роботу.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

У випадку дозволу на тимчасове перебування та роботу, крім основних документів, викладених на вкладці ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, іноземець також зобов'язаний подати:

- Додаток № 1 до заяви - Додаток мусить бути підписаний особою, уповноваженою представляти роботодавця (наприклад, відповідно до порядку представлення компанії, вказаного в KRS). Подання неправильно заповненого/підписаного додатка або відсутність додатку буде вважатися формальною невідповідністю;

УВАГА! Розмір щомісячної винагороди іноземця не може бути нижчим за розмір мінімальної винагороди за працю - незалежно від тривалості роботи та виду правовідносин, що є підставою для виконання роботи іноземцем.

У разі виконання роботи на користь більш ніж одного суб'єкта, вищезазначена умова вважається виконаною, якщо сума винагороди є не нижчою за розмір мінімальної винагороди за працю.

Мінімальна заробітна плата на 2023 рік становить: 3490 злотих (зросте з початку липня і становитиме 3600 злотих брутто)

Крім того, винагорода не повинна бути нижчою, ніж у працівників, які виконують роботу такої ж тривалості, порівнянного типу або на порівнянній посаді.

-  інформацію від старости за основним місцем виконання роботи іноземцем (за необхідності) разом із документами, що підтверджують виконання вимог роботодавця, викладених інформації від старости, що додається;

- документи, що підтверджують наявність медичної страховки або покриття страховою компанією витрат на лікування на території Польщі (наприклад, довідки з ZUS-ZUS RCA за останні 3 місяці разом з інформацією про відправлення та підтвердження);

-  податкову декларацію, наприклад, PIT, що подається до податкового управління ( якщо особа, яка подає заяву, працювала в Польщі в попередні роки);

- довідку про відсутність заборгованості у сплаті податків  (така довідка отримується в податковій інспекції, найближчій до місця проживання заявника).

Увага! Наведений вище перелік не може вважатися вичерпним. Пакет документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове перебування та роботу, може відрізнятися залежно від ситуації іноземця та управління, до якого іноземець звертається по отримання дозволу на тимчасове перебування.

ОВА У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ/ВИДАННІ ДОЗВОЛУ

Не кожний іноземець, який перебуває на території Польщі, може подати заяву про надання дозволу на перебування цього виду, навіть якщо він виконує свою роботу. Воєвода відмовляє в прийнятті заяви про надання дозволу на перебування і роботу, якщо іноземець:

  1. Працівник, відряджений для роботи в Польщі на певний час роботодавцем, зареєстрованим поза межами Польщі, – упродовж усього строку відрядження (у разі відрядження іноземець мусить подати заяву на дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з виконанням роботи іноземцем, відрядженим іноземним роботодавцем до Польщі);
  2. В'їхав до Польщі на підставі зобов'язань, передбачених міжнародними угодами про полегшення в'їзду та тимчасового перебування певних категорій фізичних осіб, які займаються обміном або інвестиціями;
  3. Здійснює підприємницьку діяльність в Польщі;
  4. Перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з виконанням сезонних робіт;

 

Увага! Заява також не буде прийнята, якщо іноземець:

  1. Перебуває на території Польщі на підставі польської туристичної візи або візи, виданої у зв'язку з відвідуванням родичів або друзів;
  2. Перебуває на території Республіки Польща з туристичною метою або з метою відвідування родичів або друзів на підставі візи, виданої іншою державою-членом Шенгенської зони.

Увага! Воєвода відмовляє (після прийняття заяви) у наданні дозволу на тимчасове перебування та роботу не тільки в тому випадку, якщо іноземець не відповідає певним вимогам (наприклад, не задовольняє вимогам, викладеним в інформації від старости), але й коли їм не відповідає роботодавець (наприклад, воєвода може відмовити в наданні дозволу, якщо роботодавець не має фінансових коштів, ані джерел доходу, необхідних для виконання зобов'язань, передбачених дорученням роботи іноземцеві, або не здійснює фактичної підприємницької, сільськогосподарської або статутної діяльності, що вимагає доручення роботи іноземцеві в цей період, зокрема, призупинив діяльність або був виключений з відповідного реєстру або його діяльність перебуває в стадії ліквідації).

 

РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕБУВАННЯ ТА РОБОТУ

Рішення засвідчує право іноземця на перебування в Польщі та на працевлаштування в Польщі у конкретного роботодавця та на умовах, зазначених у ньому.

У рішення про надання дозволу на перебування і роботу вказуються дані роботодавця іноземця, посада, на якій іноземець має працювати, мінімальний розмір заробітної плати, яку може отримувати іноземець на цій посаді, режим роботи, вид договору, на підставі якого іноземець має виконувати роботу.

У разі, якщо іноземець планує працювати у декількох роботодавців, то в рішенні вказуються дані кількох роботодавців, а умови виконання роботи визначаються окремо для кожного роботодавця.

Увага! Якщо іноземець припиняє роботу у будь-якого з роботодавців, зазначених у рішенні, він повинен у письмовій формі повідомити про цей факт воєводу, який видав дозвіл на тимчасове перебування і роботу, упродовж 15 робочих днів з моменту завершення роботи. Якщо іноземець письмово повідомив воєводу про припинення роботи, то його дозвіл на тимчасове перебування та роботу не може бути анульований упродовж 30 днів з дня завершення роботи. Якщо впродовж 30 днів з моменту припинення роботи і повідомлення про цей факт іноземець не знайде нової роботи, то його дозвіл на тимчасове перебування та роботу може бути анульований, тобто стане недійсним.

Увага! Якщо іноземець звільнений від обов'язку мати в Польщі дозвіл на роботу, то в рішенні про надання дозволу на проживання та роботу роботодавець і умови виконання роботи не вказуються.

 

МОЖЛИВІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ

За заявою іноземця в дозвіл на перебування та роботу в будь-який час можуть бути внесені зміни воєводою за місцем перебування іноземця, якщо іноземець планує виконувати роботу на інших умовах, ніж ті, що зазначені в рішенні. А зокрема:

- в іншого роботодавця, який доручає виконання роботи, або ви отримали право працювати без дозволу на працю та маєте дозвіл на тимчасове перебування та працю в якому зазначено роботодавця;

- в іншого роботодавця-користувача;

- на іншій посаді;

- за іншу винагороду

- змінилася кількість години праці;

- за іншим типом договору, на підставі якого іноземець має виконувати роботу .

УВАГА! При зміні суб'єкта, який доручає іноземцю виконання роботи, або умов працевлаштування, важливо пам'ятати, що повинні бути дотримані всі необхідні умови для того, щоб роботодавець і працівник могли подати заяву про видачу дозволу на тимчасове проживання та роботу. Слід також пам'ятати, що тривалість роботи у нового роботодавця не повинна бути коротшою, ніж термін дії зміненого дозволу на перебування та роботу.

Зміна дозволу здійснюється іноземцем шляхом подання заяви про зміну дозволу на тимчасове перебування та роботу до воєводи, компетентного за місцем перебування іноземця.

УВАГА! Не потрібно змінювати або подавати заяву на отримання нового дозволу на тимчасове проживання та роботу, якщо:

- змінилася юридична адреса або місце проживання суб'єкта, який доручає іноземцю виконання роботи

- змінилася назва або організаційно-правова форма суб'єкта, який доручає іноземцю виконання роботи;

- роботодавця або частину роботодавця поглинув інший роботодавець;

- відбувся перехід роботодавця або його частини до іншого роботодавця;

- цивільно-правовий договір, на підставі якого іноземець виконував роботу, був замінений трудовим договором;

- відбулася зміна назви посади, на якій іноземець виконує роботу, при збереженні обсягу його обов'язків

- збільшилися години праці іноземця при пропорційному збільшенні його заробітної плати.

ВТРАТА РОБОТИ ІНОЗЕМЦЕМ

Іноземець зобов'язаний повідомити воєводу, який видав дозвіл на тимчасове перебування і роботу, про втрату роботи, зазначеної в дозволі, протягом 15 робочих днів. Таким чином, дозвіл на тимчасове перебування та працевлаштування залишається дійсним протягом 30 днів з дня втрати іноземцем роботи.

Іноземець звільняється від вищезазначеного обов'язку, якщо до закінчення 15 робочих днів після втрати роботи подасть заяву про зміну дозволу на тимчасове проживання та роботу.

АНУЛЮВАННЯ

Дозвіл на перебування та роботу анулюється, крім стандартних випадків анулювання дозволу на тимчасове перебування, якщо:

1. Посада, зазначена в дозволі, була змінена або розмір заробітної плати був зменшений, а в дозвіл не були внесені зміни, або

2. Роботодавець, який доручає виконання роботи іноземцеві, не здійснює фактичної підприємницької, сільськогосподарської або статутної діяльності, зокрема, призупинив діяльність або був виключений з відповідного реєстру або його діяльність перебуває в стадії ліквідації.

Оцініть нас

Залиште відгук
Please calculate 1 plus 9.