+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Важлива інформація

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Громадянство Польщі - загальна інформація

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОЛЬСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

Польське громадянство можна отримати:

  • - на підставі закону;
  • - шляхом надання польського громадянства;
  • - шляхом визнання польським громадянином;
  • - шляхом відновленням польського громадянства.

 

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО

Громадянин Польщі може одночасно мати польське громадянство та громадянство іншої держави.

Якщо особа має подвійне громадянство - польське та іншої країни - вона має такі ж права та обов'язки по відношенню до Польщі, як і особа, яка має лише польське громадянство. Це означає, що така особа не може посилатися в польських органах влади на те, що вона одночасно має громадянство іншої країни, а також на права та обов'язки, що випливають з цього громадянства.

Особа, яка подає заяву про визнання, надання або відновлення польського громадянства, не зобов'язана відмовлятися від свого попереднього громадянства.

Перед тим, як розпочати процедуру клопотання про надання польського громадянства, варто також з'ясувати, як у країні походження заявника регулюється питання подвійного громадянства. Деякі держави не визнають подвійне громадянство, і коли особа набуває громадянство іншої країни, вона може автоматично втратити своє попереднє громадянство. Тому доцільно з'ясувати, як регулюється питання подвійного громадянства в обох країнах - Польщі та країні походження іноземця.

 

ВТРАТА ГРОМАДЯНСТВА

Єдиний спосіб втратити польське громадянство - це відмовитися від нього. Сама держава не може позбавити особу громадянства. Громадянин Польщі може втратити польське громадянство лише за власним бажанням, після отримання згоди Президента на відмову від польського громадянства.

Заява про згоду на відмову від польського громадянства подається особисто або поштою (з офіційно завіреним підписом) через воєводу або консула.

Втрата польського громадянства відбувається після 30 днів з дня прийняття рішення Президента Республіки Польща, якщо Президент не визначить у рішенні коротший термін.

Оцініть нас

Залиште відгук
Please add 5 and 7.