+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Важлива інформація

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Присвоєння статусу безробітного

Можна подати заяву на отримання статусу БЕЗРОБІТНОГО, якщо особа є:

1.

a. громадянином країни-члена Європейського Союзу,

b. громадянином країни Європейського економічного простору, яка не є членом Європейського Союзу,

c. громадянином країни, яка не є учасницею Угоди про Європейський економічний простір, який може користуватися свободою пересування осіб відповідно до угод, укладених цими країнами з Європейським співтовариством і його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),

d. іноземцем, який:

- має в Республіці Польща статус біженця,

- має в Республіці Польща дозвіл на постійне перебування,

- має в Республіці Польща дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС,

- має в Республіці Польща дозвіл на тимчасове перебування, виданий у зв'язку з обставинами, зазначеними в ст. 127 або ст. 186 пт 1 ппт 3 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців» (Законодавчий вісник 2018 року, поз. 2094, 2399) / Ustawa | WORTAL (praca.gov.pl),

- має дозвіл на тимчасове перебування, зазначений у ст. 114 пт 1 або 1a, або у ст. 126 пт 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (Законодавчий вісник 2018 року, поз. 2094, 2399) / Ustawa | WORTAL (praca.gov.pl), або візу, видану з метою виконання роботи на території Республіки Польща, та безпосередньо перед реєстрацією в якості безробітного безперервно працював на території Республіки Польща протягом щонайменше 6 місяців,

- має в Республіці Польща дозвіл на перебування з гуманітарних причин або дозвіл на толерантне перебування,

- перебуває на підставі тимчасового захисту в Республіці Польща,

- перебуває на підставі додаткового захисту в Республіці Польща;

e. іноземцем, який супроводжує на території Республіки Польща іноземця, який є:

- громадянином держави - члена Європейського Союзу

- громадянином держави Європейського економічного простору, що не входить до Європейського Союзу,

- громадянином держави, яка не є учасником Угоди про Європейський економічний простір, який може користуватися свободою пересування осіб відповідно до угод, укладених цими державами з Європейським співтовариством та його державами-членами (тобто громадянином Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії),

* як член сім'ї у значенні ст. 2 пт 4 Закону від 14 липня 2006 р. «Про в'їзд, проживання та виїзд з території Республіки Польща громадян держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей» (Законодавчий вісник 2019 р., поз. 293),

f. іноземцем, який, будучи членом сім'ї громадянина Польщі, отримав дозвіл на тимчасове перебування на території Республіки Польща або, подавши заяву про видачу дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, перебуває на території Республіки Польща відповідно до ст. 108 пт 1 ппт 2 або 206 пт 1 ппт 2 Закону від 12 грудня 2013 року «Про іноземців» (Законодавчий вісник 2018 року, ст. 2094, 2399) / Ustawa | WORTAL (praca.gov.pl), або на підставі штампа, поставленого у проїзному документі, який підтверджує подання заяви про видачу дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заяви про видачу дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу має дозвіл на тимчасове перебування,

а також

2. особою, яка не працює і не займається іншою оплачуваною роботою, здатною і готовою працювати протягом повного робочого дня, характерного для даної професії або посади, або займатися іншою оплачуваною працею, або особою з інвалідністю, здатною і готовою працювати щонайменше половину робочого дня, яка не відвідує школи, за винятком учнів шкіл для дорослих або тих, хто здає іспит екстерном за навчальним планом даних шкіл, а також учнів професійних шкіл II ступеня та поліцеальних шкіл із денною або заочною формою навчання, або вищих навчальних закладів, де навчається за заочною формою навчання, та перебуває на обліку в районному центрі зайнятості за місцем постійного або тимчасового проживання та шукає роботу або іншу оплачувану діяльність, якщо особа:

a. досягла 18-річного віку,

b. не досягла віку 60 років - якщо це жінка, або віку 65 років - якщо це чоловік,

c. не набула права на пенсію за віком або інвалідністю, допомогу на навчання, соціальну пенсію або пенсію по втраті годувальника в розмірі, що перевищує половину мінімальної заробітної плати, або після припинення роботи, іншої оплачуваної праці чи несільськогосподарської діяльності не отримує допомогу по оплаті праці вчителя, допомогу перед виходом на пенсію, допомогу з реабілітації, допомогу у зв'язку із хворобою, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами чи допомогу в розмірі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами,

d. не набула право на пенсію за віком або інвалідності, призначену іноземним органом з призначення пенсій  або інвалідності в розмірі не нижче найнижчого розміру пенсії за віком або інвалідності, зазначеного в Законі «Про пенсії за віком або інвалідності з Фонду соціального страхування» від 17 грудня 1998 року (Законодавчий вісник 2018 року, стаття 1270, зі змінами),

e. не є власником або незалежним/залежним господарем сільськогосподарської власності відповідно до положень Закону від 23 квітня 1964 року «Цивільний кодекс» (Законодавчий вісник 2019 року, поз.  1145, зі змінами), з площею сільськогосподарських угідь більше ніж 2 конверсійні га, або не підлягає пенсійному страхуванню і страхуванню по інвалідності у зв'язку із постійною роботою в якості дружини/чоловіка чи члена домогосподарства в сільському господарстві з площею сільськогосподарських угідь більше ніж 2 конверсійні га,

f. не отримує оподатковуваний прибутковим податком дохід від спеціальних видів сільськогосподарського виробництва, хіба що дохід від них, обчислений для визначення податку на доходи фізичних осіб, не перевищує величини середнього доходу від роботи в індивідуальному господарстві з 2 конверсійних га, встановленої Головою Центрального статистичного управління відповідно до положень про сільськогосподарський податок, або не підлягає пенсійному страхуванню та страхуванню з інвалідності у зв'язку з постійною роботою як подружжя чи члену домогосподарства у такому господарстві,

g. не подала заяву про внесення до реєстру господарської діяльності або після подання заяви:

-подала заяву до Центрального реєстру відомостей та інформації про господарську діяльність про призупинення господарської діяльності, і строк призупинення ще не минув, або

-не минув строк до дати початку провадження господарської діяльності, зазначеної в заяві про внесення до Центрального реєстру відомостей та інформації про господарську діяльність,

h. не є особою, тимчасово заарештованою або не відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, за винятком покарання у вигляді позбавлення волі, яке відбувається поза виправною установою в системі електронного нагляду,

i. не отримує щомісячний дохід у розмірі, що перевищує половину мінімальної заробітної плати, за винятком доходів у вигляді відсотків або інших доходів від грошових коштів, розміщених на банківських рахунках,

j. не отримує постійної допомоги відповідно до положень про соціальну допомогу,

k. не отримує на підставі положень про сімейну допомогу допомогу по догляду, спеціальну компенсацію по догляду або доплату до сімейної допомоги у зв'язку iз самостійним вихованням дитини та втратою права на допомогу по безробіттю у зв'язку зі спливом встановленого законом строку її отримання,

l. не отримує після припинення трудової діяльності допомогу на навчання, зазначену в статті 70 пт 6,

m. не підпадає, на підставі окремих положень, під соціальне страхування, за винятком соціального страхування фермерів,

n. не отримує, на підставі положень про встановлення та виплату опікунської допомоги, опікунської допомоги.

 

Оцініть нас

Залиште відгук
What is the sum of 4 and 3?