+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Нострифікація диплому

Нострифікація - це процедура визнання дипломів про вищу освіту, отриманих у вищому навчальному закладі іншої країни.

Нострифікації підлягають дипломи, отримані в країнах, з якими Польща не уклала двосторонніх угод про визнання освіти, отриманої за кордоном, еквівалентною освіті, отриманій в Польщі.

 

ПРОЦЕДУРА НОСТРИФІКАЦІЇ

Нострифікацію проводять університети, які мають право присуджувати науковий ступінь доктора філософії з відповідної дисципліни. З 2021 року процедуру нострифікації проводитиме університет, який має наукову категорію А+, А або В+ з дисципліни, якої стосується заявка. Інформацію про присвоєні наукові категорії можна знайти в системі RAD-on.

Для того, щоб пройти нострифікацію, необхідно подати заяву на факультет або вчену раду. До заяви додаються :

  • - оригінал і копія диплома, отриманого за кордоном, який іноземець просить визнати;
  • - копія атестата про повну загальну середню освіту, на підставі якого особа була зарахована на навчання;
  • - документи, що дають змогу оцінити хід навчання, досягнуті результати навчання та тривалість навчання;

Нострифікуючий університет може попросити простий переклад вищезазначених документів.

Нострифікуючий вищий навчальний заклад порівнює програму навчання, отримані результати навчання та професійні права, професійні практики та тривалість навчання з програмою навчання, отриманими результатами навчання та професійними правами, професійними практиками та тривалістю аналогічного навчання, що проводиться в цьому навчальному закладі. У разі виявлення розбіжностей нострифікуючий вищий навчальний заклад може зобов'язати заявника скласти спеціальні іспити або пройти професійну практику, визначивши для цього умови і терміни.

Процедура нострифікації повинна бути завершена протягом 3 місяців з моменту подачі всіх необхідних документів або через місяць після завершення необхідного навчання та складання іспитів.

Якщо нострифікаційна рада відхиляє заяву, претендент на визнання диплома може подати апеляцію на ім'я ректора. Строки подання такої скарги чітко не визначені.

Якщо вищий навчальний заклад приймає рішення про визнання диплома, заявнику видається довідка, що засвідчує еквівалентність диплома, отриманого за кордоном, з дипломом про закінчення освітньої програми в Польщі. Цю довідку необхідно пред'явити разом з оригіналом диплома, отриманого за кордоном.

Примітка: процедура нострифікації диплома на практиці може виявитися проблематичною, складною і дорогою. Наприклад, університет може вимагати переклад магістерської (або докторської) дисертації на польську мову. Процес визнання диплому на практиці може зайняти більше року. Також можуть виникнути проблеми з проходженням необхідних стажувань, наприклад, стажування медсестер, яке є неоплачуваним і триває один рік.

Крім того, деякі ступені, отримані за кордоном, не можуть бути нострифіковані. Наприклад, однорічна магістратура не визнається повноцінним ступенем магістра через її коротку тривалість.

 

ОПЛАТА

Максимальний розмір плати становить 50% від заробітної плати професора. Університет визначає умови та порядок звільнення від оплати.

Інформацію про можливість визнання іноземного диплому можна знайти тут.

 

Оцініть нас

Please add 5 and 6.