+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Вища освіта - основна інформація

Вищу освіту можна здобути в державних і недержавних вищих навчальних закладах, тобто в університетах, політехніках, академіях і коледжах. Як правило, державні університети субсидуються з державного бюджету і не стягують плату за навчання на денній формі. Навчання в приватних університетах є платним.

Список університетів та контактні дані польських університетів можна знайти тут.

Навчання може проходити на денній або заочній формі. Як правило, заняття на денній формі навчання проводяться щодня, крім суботи та неділі. У випадку заочної форми навчання, так звані "сесії" відбуваються по п'ятницях, суботах і неділях кілька разів на семестр. Термін "вечірня форма навчання" відноситься до заочної форми навчання, при якій заняття проходять з понеділка по п'ятницю з обіду до вечора. Заочне та вечірнє навчання є платним навіть у державних університетах.

Навчальний рік починається 1 жовтня і закінчується приблизно в середині червня. Навчання ділиться на зимовий і літній семестри. Один семестр триває приблизно чотири-п'ять місяців. Студенти оцінюються за кожен курс у семестрі - вони повинні скласти іспит або отримати залік під час так званої сесії. Для того, щоб продовжити навчання, студенти повинні скласти іспити і заліки за семестр, тобто отримати прохідний бал з усіх предметів, що вивчалися протягом семестру. Після завершення навчання, отримання диплома (тобто коли студент склав всі іспити і пройшов всі предмети, передбачені навчальною програмою), подання дипломної роботи (бакалаврської, інженерної, магістерської) і складання іспиту, університет присвоює студенту професійне звання (бакалавр, інженер, магістр).

Організація та хід навчання, а також пов'язані з цим права та обов'язки студента визначаються в навчальному плані. Правила навчання кожного вищого навчального закладу є одним з основних документів, з яким повинен ознайомитися студент. У ньому містяться положення, що забезпечують належний перебіг навчального процесу, а також загальні принципи, що стосуються організації навчання. З правилами навчання можна ознайомитися на сайтах вищих навчальних закладів. Ви також можете ознайомитися з ними, звернувшись безпосередньо до обраного вами університету.

 

ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА НАУКОВІ СТУПЕНІ В ПОЛЬЩІ

У Польщі існує кілька типів навчальних програм. Вони відрізняються умовами, яким повинен відповідати студент, щоб бути зарахованим, тривалістю навчання та професійними званнями, які студент може отримати після завершення навчання.

 • - Навчання першого ступеня - це професійне навчання, яке готує вас до роботи за конкретною професією і веде до отримання ступеня бакалавра або інженера. Навчання першого циклу триває від 6 до 7 семестрів. Для того, щоб вступити на навчання, ви повинні закінчити середню школу та скласти іспит на атестат зрілості (в Польщі або за кордоном).
 • - Навчання другого циклу - це професійне навчання, що веде до отримання ступеня магістра, магістра інженерії або еквівалентного ступеня (наприклад, лікар, стоматолог, ветеринарний лікар). Навчання на другому циклі триває 3-4 семестри. Навчання другого циклу вимагає попереднього завершення навчання першого циклу (в Польщі або за кордоном).
 • - Уніфікована магістратура - це навчання, що веде до присвоєння ступеня магістра, магістра інженерії або еквівалентного ступеня. Навчання в магістратурі на денній формі триває від 9 до 12 семестрів і вимагає наявності атестата про повну загальну середню освіту, отриманого в Польщі або за кордоном. Уніфіковані магістерські програми поширюються, зокрема, на такі галузі знань, як фармація, право, психологія та медицина.

Після отримання диплому ви можете продовжити навчання в університеті:

 • - навчання третього циклу, тобто докторантура, що дозволяє студенту здобути поглиблені знання у певній галузі чи дисципліні. Ці програми готують до здобуття наукового ступеня доктора наук, який студент може отримати після захисту докторської дисертації. Обов'язковою умовою для вступу на такі програми є наявність ступеня магістра, отриманого в Польщі або за кордоном;
 • - програма післядипломної освіти, тобто навчання, спрямоване на поглиблення знань у певній галузі чи навчальній дисципліні. Навчання в аспірантурі триває від 2 до 4 семестрів. Після закінчення студент отримує атестат про закінчення аспірантури (не диплом), але не отримує професійного чи академічного звання.

Іноземці - за умови, що вони відповідають вимогам до вступу та навчання - можуть навчатися на всіх вищезазначених формах навчання.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМЦІВ НА НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ

Навчання на денній формі в державних університетах є безкоштовним для громадян Польщі. З 2013 року було введено плату за навчання на другому напрямі денної форми навчання. Вечірнє та заочне навчання в державних університетах є платним. Розмір плати встановлюється університетом.

Навчання на денній, вечірній та заочній формах у приватних університетах є платним.

Як правило, всі іноземці можуть навчатися в польських вищих навчальних закладах. Однак правила їх вступу та умови навчання в державних університетах відрізняються в залежності від правового статусу іноземця в Польщі. Деякі групи іноземців можуть навчатися польською мовою в державних університетах за тими ж правилами, що й громадяни Польщі (безкоштовно). До таких груп належать:

 • - іноземці, які мають дозвіл на постійне перебування в Польщі;
 • - іноземці, які мають дійсну Карту поляка;
 • - іноземці, які отримали рішення про встановлення польського походження;
 • - іноземці зі статусом біженця, наданим Польщею;
 • - іноземці, які користуються тимчасовим захистом у Польщі;
 • - іноземці, яким надано додатковий захист у Польщі;
 • - іноземці, які мають сертифікат, що засвідчує знання польської мови як іноземної на рівні не нижче С1, виданий Державною комісією з питань сертифікації знання польської мови як іноземної;
 • - іноземці, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, виданий в Польщі - що таке дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС?
 • - іноземці, які є подружжям, родичем польського громадянина по висхідній або низхідній лінії, який проживає на території Республіки Польща;
 • - громадяни країн-членів ЄС і ЄАВТ та члени їх сімей, які проживають на території Польщі;
 • - іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування з метою проведення наукових досліджень або довгострокової мобільності науковця, або які перебувають на території Республіки Польща у зв'язку з короткостроковою мобільністю науковця, або які мають національну візу з метою проведення наукових досліджень або дослідно-конструкторських робіт;
 • - іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї;

іноземці з дозволом на тимчасове перебування у зв'язку з так званими "іншими обставинами": це особи, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, виданий іншою державою-членом ЄС, і які бажають працевлаштуватися, навчатися або якщо є інші обставини, що виправдовують їхнє перебування в Польщі. Члени їхніх сімей, якщо вони їх супроводжують, також можуть навчатися безкоштовно. Інші іноземці можуть навчатися в Польщі на платній основі, за винятком випадків, коли вони отримують стипендії, які звільняють їх від такої оплати (більше інформації про такі стипендії можна знайти нижче).

На обґрунтоване прохання іноземця ректор університету може зменшити плату за навчання або повністю звільнити його від неї.

 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Іноземні студенти, які мають право на отримання матеріальної допомоги з державного бюджету, тобто стипендії на утримання та студентської позики:

 1. Студенти, які мають посвідку на постійне проживання або є довгостроковими резидентами ЄС;
 2. Студенти, які мають дозвіл на тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї;
 3. Студенти та члени їхніх сімей, які мають дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з так званими "іншими обставинами": це особи, які мають дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, виданий іншою державою-членом ЄС, і які хочуть працевлаштуватися, навчатися в Польщі, або коли існують інші обставини, що виправдовують їхнє перебування в Польщі;
 4. Студенти, які мають статус біженця, наданий в Польщі, або користуються тимчасовим захистом чи додатковим захистом на території Польщі;
 5. Студенти, які мають сертифікат, що підтверджує знання польської мови як іноземної щонайменше на рівні володіння мовою C1;
 6. Студенти, які мають Карту поляка або рішення про підтвердження польського походження;
 7. Студенти, які є подружжям або родичем громадянина Республіки Польща по висхідній або низхідній лінії, який проживає на території Республіки Польща.

З іншого боку, всі іноземні студенти, які розпочнуть навчання у 2019-2020 навчальному році, мають право претендувати на інші пільги та матеріальну підтримку, а саме:

 1. ректорська стипендія;
 2. стипендія для осіб з інвалідіністю;
 3. матеріальна допомога;
 4. стипендія, що фінансується органом місцевого самоврядування;
 5. стипендія за успіхи у навчанні або спортивні досягнення, що фінансується фізичною або юридичною особою, яка не є юридичною особою держави або місцевого самоврядування;
 6. стипендія міністра.

Стипендії польського уряду

Польський уряд надає стипендії студентам та стажерам на основі двосторонніх угод. Стипендіати польського уряду звільняються від плати за навчання. Щороку міжнародними угодами встановлюються обмеження на кількість місць. Кандидати на отримання стипендії на навчання в Польщі повинні звертатися до польських дипломатичних та консульських представництв за кордоном (консульств).

Стипендія виплачується безпосередньо стипендіатам приймаючим університетом.

Стипендіати уряду іншої країни (сторони, що направляє)

Ці стипендії надаються іноземцям, які навчаються на підставі міжнародних угод, міністерствами або установами своєї країни, відповідальними за академічний обмін із зарубіжними країнами. Іноземні урядові стипендіати не платять за навчання.

Безкоштовно та без стипендій

Іноземці можуть подавати заявки на навчання на таких умовах відповідно до міжнародних угод або програм допомоги, запропонованих польським урядом окремим країнам. Кандидати на навчання в Польщі без плати за навчання та стипендії повинні звертатися до польських дипломатичних та консульських установ. Іноземець не платить за навчання, але не отримує стипендії від польського уряду. Витрати на проживання в Польщі він покриває самостійно.

Окремі університети Польщі мають право встановлювати власні правила надання стипендій іноземцям та звільнення їх від оплати за навчання.

 

ЯК ВИГЛЯДАЄ ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Окремі університети Польщі встановлюють власні умови та правила вступу.

Набір до вищих навчальних закладів може відбуватися на основі конкурсу суми балів, отриманих на іспиті на атестат зрілості з предметів, необхідних на даному факультеті університету. Особам, які склали еквівалент польського іспиту на атестат зрілості за кордоном, може бути запропоновано скласти вступний іспит, якщо сума балів за предмети в їхньому іспиті на атестат зрілості відрізняється від польської і не може бути перерахована. Деякі університети приймають на навчання лише на основі вступного іспиту, іноді потрібно мати атестат зрілості та скласти вступний іспит. За детальною інформацією щодо набору звертайтеся на обраний вами факультет у відповідному університеті.

Набір на навчання здійснюється приймальними комісіями, призначеними керівником університету або іншим органом, зазначеним у статуті. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання. Під час набору застосовується принцип недискримінації, який означає, що набір повинен ґрунтуватися на об'єктивній оцінці знань та/або навичок кандидатів, а шанси на вступ повинні бути рівними для всіх - незалежно від віку, статі чи походження.

Знання мови та вступ до університету

На навчання польською мовою можуть вступати іноземці, які володіють польською мовою на рівні, достатньому для навчання, що підтверджується:

 • - свідоцтвом про закінчення відповідного курсу (наприклад, однорічного підготовчого курсу до навчання польською мовою в підрозділах, визначених Міністром науки і вищої освіти; тривалість такого курсу зараховується до терміну навчання, на який іноземець був прийнятий, і протягом цього часу він користується правами особи, яка здобуває вищу освіту);
 • - сертифікатом про знання польської мови, виданий Державною комісією з питань сертифікації знання польської мови як іноземної;
 • - запрошенням від приймаючого університету.

Іноземці також можуть бути прийняті на навчання, що проводиться іноземними мовами (за винятком докторантури в медичних університетах з клінічних дисциплін), якщо вони мають документ, що підтверджує знання іноземної мови (наприклад, атестат про закінчення середньої школи, в якій навчання велося відповідною мовою).

Що таке кредити ECTS

Кредити ECTS (Європейська кредитно-трансферна система) - це ступінь середнього навантаження студента, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання. Кожна дисципліна, яку студент вивчає під час навчання, має заздалегідь визначену кількість кредитів ECTS.

Щоб отримати диплом про завершення:

 • - першого циклу навчання студент повинен отримати щонайменше 180 кредитів ECTS;
 • - другого циклу навчання - не менше 90 кредитів ЄКТС;
 • - єдиного магістерського ступеня при п'ятирічній системі навчання - не менше 300 кредитів ЄКТС, а при шестирічній системі навчання - 360 кредитів ЄКТС.

Крім дисциплін, що вивчаються для отримання вищезазначених кредитів, студент денної форми навчання в державному університеті має право безкоштовно вивчати додаткові дисципліни, не передбачені навчальною програмою, за які він може додатково отримати не більше 30 кредитів ЄКТС, а студент, який навчається за індивідуальною міжкафедральною формою навчання, - не більше 90 кредитів ЄКТС.

Більше інформації про розподіл кредитів можна знайти тут.

 

ЯК ЛЕГАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ НА ПІДСТАВІ НАВЧАННЯ

Про процедуру отримання карти побиту на підставі навчання можна прочитати тут

Про процедуру отримання візи можна прочитати тут

 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НА ЧАС НАВЧАННЯ

Іноземні студенти мають право на отримання медичної допомоги в Польщі за умови, що вони застраховані в NFZ - більше інформації про державне медичне страхування в Польщі можна знайти тут

Для осіб польського походження медичне страхування оплачує університет, в якому вони навчаються. Такі особи повинні довести університету, що вони мають польське походження.

Особи, які не мають польського походження, повинні оплачувати своє медичне страхування з власних коштів.

 

ПРОЖИВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Студентам, у тому числі іноземним, можуть бути надані місця в студентських гуртожитках. Для того, щоб отримати місце в гуртожитку, необхідно подати відповідну заяву. Кожен університет, який має студентські гуртожитки, встановлює власний термін подачі таких заяв. Перед тим, як обрати університет, слід перевірити, чи є в ньому студентські гуртожитки, їх розташування та вартість проживання в них. Також, якщо студент вже отримав місце в гуртожитку в даному році і бажає використовувати його в наступному навчальному році, він повинен подати заяву до кінця навчального року з проханням про перерозподіл місця в гуртожитку.

Зверніть увагу: у зв'язку з великою кількістю заявників та обмеженою кількістю місць у гуртожитках, такі заяви не завжди є успішними.

Місця в гуртожитках є платними, а вартість проживання встановлюється відповідними гуртожитками. Ціна місця в гуртожитку варіюється від міста до міста, але зазвичай становить від 400 до 800 злотих на місяць. Зазвичай, кімнати в гуртожитках бувають двомісні або тримісні. Одномісні кімнати є найдорожчими.

 

ПРАВО НА ПРАЦЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • - Варто пам'ятати, що іноземним студентам не потрібен дозвіл на роботу, якщо вони:
 • - перебувають у Польщі або приїжджають до Польщі з метою вступу або продовження навчання на денній формі вищої освіти або денної докторантури, а їхнє перебування в Польщі базується на карті побиту, виданій з метою початку або продовження навчання. Іноземці також звільняються від необхідності отримання такого дозволу, якщо вони розпочали навчання на території іншої держави-члена ЄС, яке вони мають намір продовжити або завершити в Польщі;
 • - є студентами денної форми навчання, які навчаються в Польщі на підставі візи;
 • - є студентами, які виконують роботу в рамках професійного стажування за направленням організацій, що є членами міжнародних студентських асоціацій (наприклад, Міжнародна асоціація студентів-медиків відправляє іноземних студентів до Польщі на професійне стажування);
 • - є студентами, які виконують роботу в рамках співпраці державної служби зайнятості з іноземними партнерами, якщо необхідність доручення роботи іноземцю підтверджена компетентним органом зайнятості;
 • - є студентами вищих навчальних закладів, направленими на стажування на строк не більше шести місяців протягом календарного року (за договором між іноземним вищим або професійно-технічним навчальним закладом та роботодавцем, зареєстрованим у районному центрі зайнятості за місцем проживання або місцезнаходженням роботодавця);
 • - є студентами вищих навчальних закладів або учнями професійно-технічних навчальних закладів держав-членів ЄС або ЄАВТ, які виконують роботу в рамках стажування, передбаченого правилами навчання або навчальною програмою, за умови, що вони були направлені на таке стажування вищим навчальним закладом або професійно-технічним навчальним закладом.

 

Оцініть нас

Please add 7 and 3.