+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Репатріація

Репатріація означає повернення на батьківщину осіб польського походження і один із способів набуття польського громадянства. Це право надається виключно особам, які не мають польського громадянства і бажають оселитися на постійне проживання в Республіці Польща.

Уряд Республіки Польща розглядає проведення кампанії репатріації як виконання морального обов'язку та компенсацію за історичні кривди, яких зазнали співвітчизники, що походять переважно з азійської частини колишнього СРСР. Закон про репатріацію дає можливість повернутися до Польщі тим людям або їхнім нащадкам, які не могли оселитися в Польщі внаслідок депортації, заслання та інших національних і політичних переслідувань.

Основним правовим актом, що регулює репатріацію, є Закон від 9 листопада 2000 р. про репатріацію (Законодавчий вісник, 2022 р., поз. 1105). Згідно з його визначенням, репатріант - це особа, яка прибула до Республіки Польща на підставі національної візи з метою репатріації з наміром оселитися на постійне місце проживання.

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ РЕПАТРІАЦІЇ

Репатріація поширюється на осіб, які на 1 січня 2001 року постійно проживали на території сучасної:

 • - Вірменії
 • - Азербайджану
 • - Грузії
 • - Казахстану
 • - Киргизстану
 • - Таджикистану
 • - Туркменістану
 • - Узбекистану,

а також азійської частини Росії.

 

НАЦІОНАЛЬНА ВІЗА З МЕТОЮ РЕПАТРІАЦІЇ

Національна віза з метою репатріації може бути видана особі, яка відповідає усім наведеним нижче умовам:

 1. Особа має польське походження;
 2. До дня набрання чинності Законом (тобто до 1 січня 2001 року) особа постійно проживала на території сучасної Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан або азійської частини Російської Федерації.

Особою польського походження вважається особа, яка декларує належність до польського народу і одночасно відповідає двом наступним умовам:

 1. Принаймні один з її батьків, дідусь чи бабуся або двоє прадідусів чи прабабусь належали до польського народу;
 2. Особа демонструє свій зв'язок з польським народом.

Умова належності до польського народу вважається виконаною, якщо принаймні один з батьків заявника, дідусь чи бабуся або обидвоє його прадідусів чи прабабусь підтвердили свою приналежність до польського народу, зокрема, через підтримання польських традицій та звичаїв.

Доказом польського походження можуть бути документи, видані польськими державними або церковними органами, а також органами влади колишнього СРСР, які стосуються, зокрема, заявника або його батьків дідів (бабусь) та прадідів (прабабусь), зокрема:

 • - польські документи, що посвідчують особу;
 • - свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану або їх копії чи свідоцтва про хрещення, що засвідчують польську національність;
 • - документи, що підтверджують проходження військової служби у Війську Польському, із записом про польську національність;
 • - документи, що підтверджують депортацію або ув'язнення і містять запис про польську національність;
 • - посвідчення особи або інші офіційні документи, що містять запис про польську національність.

Доказами польського походження можуть бути також інші документи, зокрема:

 • - про реабілітацію депортованої особи, що містить запис про її польську національність
 • - документи, що підтверджують переслідування особи у зв'язку з її польським походженням.

Рішення про визнання заявника особою польського походження приймає консул.

 

ВІЗА ДЛЯ ЧОЛОВІКА/ДРУЖИНИ ТА НАЩАДКІВ (ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ)

Національна віза з метою репатріації може бути видана також дружині/чоловіку репатріанта та їхнім нащадкам до четвертого коліна разом з дружиною/чоловіком, якщо вони мають намір приїхати з нею/ним до Польщі з метою постійного проживання.

Неповнолітня особа, яка перебуває під батьківською опікою репатріанта, також набуває польського громадянства шляхом репатріації. Якщо тільки один з батьків є репатріантом, неповнолітній набуває польського громадянства тільки за згодою другого з батьків, вираженою в заяві, поданій консулу.

Неповнолітня особа, яка досягла 16-річного віку, може набути польське громадянство шляхом репатріації лише за її згодою.

 

ПРОЦЕДУРА РЕПАТРІАЦІЇ

 1. Подання заяви на отримання національної візи з метою репатріації

Особа, яка звертається за отриманням національної візи з метою репатріації, подає заяву про її видачу до польської консульської установи за місцем проживання.

До заяви додається:

 1. Актуальна непошкоджена кольорова фотографія заявника розміром 35 мм × 45 мм, зроблена протягом останніх 6 місяців до дати подання заявки, з хорошою різкістю, із зображенням обличчя від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, таким чином, щоб обличчя займало 70-80% фотографії, на якій чітко видно очі та обличчя, на однорідному світлому фоні; на фотографії має бути зображена людина без головного убору і без темних окулярів, у фронтальному положенні, яка дивиться прямо перед собою з відкритими очима, розчесаним волоссям, природним виразом обличчя і закритим ротом;
 2. Резюме заявника;
 3. Копія свідоцтва про народження заявника;
 4. Документи, що підтверджують поточний сімейний стан заявника;
 5. Документи, що підтверджують постійне проживання на території, зазначеній у пункті 3 частини 1 статті 9 Закону про репатріацію;
 6. Докази польського походження, як це визначено у статті 6 Закону про репатріацію;
 7. Інші документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві на отримання візи на репатріацію;
 8. Декларація про те, що інформація, надана в заяві, є правдивою, під загрозою покарання за неправдиві свідчення.

Також необхідно пред'явити чинний паспортний документ.

 1. Розгляд заяви про визнання заявника особою польського походження

Консул на підставі поданих документів та співбесіди із заявником оцінює, чи відповідає він або вона умовам, викладеним у Законі, і приймає рішення про визнання або відмову у визнанні особою польського походження.

 1. Передача заяви до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації

Після того, як консул встановить, що заявник на отримання візи на репатріацію має польське походження, він пересилає заяву до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації для отримання дозволу на видачу візи.

 1. Видача візи на репатріацію

За погодженням з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації консул може видати візу на репатріацію.

Термін дії візи становить 12 місяців - приїзд власника візи до Польщі повинен відбутися протягом цього періоду.

Національна віза для репатріації видається консулом після встановлення однієї з наступних умов для поселення:

 • - підтвердження наявності житла та джерел доходу в Республіці Польща

або

 • - підтвердження забезпечення житла та джерел для існування в Республіці Польща.

 

Підтвердженням наявності умов для поселення є документ, що підтверджує право на житло терміном не менше 12 місяців та довідка з місця роботи або трудовий договір терміном не менше 12 місяців.

Підтвердженням забезпечення умов для поселення є:

 1. Рішення Уповноваженого Уряду з питань репатріації про надання місця в адаптаційному центрі для репатріантів або
 2. Рішення ради гміни, що містить зобов'язання забезпечити умови для поселення на період не менше 2 років, або
 3. Заява громадянина Польщі, юридичної особи або організаційної одиниці без статусу юридичної особи з місцезнаходженням у Польщі, яка містить зобов'язання надати житло на період не менше 2 років. Заява польського громадянина може стосуватися лише рідних по висхідній, низхідній лінії або братів чи сестер цієї особи.

Відсутність умов для поселення в Польщі означає, що консул може винести лише рішення про право на отримання візи на репатріацію. Тільки після пред'явлення доказів наявності умов для поселення в Польщі консул видасть візу на репатріацію.

Кандидату на репатріацію без умов поселення в Польщі через консула надається:

 • - пропозиція житла та джерел доходу із реєстру Уповноваженого Уряду з питань репатріації;
 • - пропозиція виділити репатріанту місце в адаптаційному центрі;

Ці пропозиції надсилаються в тому порядку, в якому подаються заяви на отримання національних віз для репатріації. У першу чергу вони надаються особам, які були депортовані або переслідувані за національними або політичними мотивами і чий вік і поганий стан здоров'я виправдовують швидку репатріацію.

Рішення про надання місця в адаптаційному центрі приймає Уповноважений Уряду з питань репатріації.

 

СТАТУС ЧЛЕНА СІМ'Ї РЕПАТРІАНТА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Якщо чоловік/дружина не бажає скористатися можливістю отримання візи на репатріацію, але має намір оселитися разом з репатріантом на території Республіки Польща, він/вона може подати заяву на отримання дозволу на постійне перебування. Дозвіл на постійне перебування видає або відмовляє у його видачі Голова Управління у справах іноземців.

Вищевказана процедура також стосується неповнолітньої дитини, яка перебуває під батьківською опікою репатріанта, якщо другий з батьків не погоджується на набуття дитиною польського громадянства. В обох вищезазначених випадках до заяви про видачу національної візи з метою репатріації додається заява про надання дозволу на постійне проживання.

 

АДАПТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ДЛЯ РЕПАТРІАНТІВ

Надання місця в адаптаційному центрі для репатріантів вважається одним із доказів забезпечення умов для поселення.

Рішення про надання місця в адаптаційному центрі приймає Уповноважений Уряду з питань репатріації. Рішення видається після того, як консул пред'явить письмову згоду зацікавлених осіб на розміщення в адаптаційному центрі. При видачі рішення Уповноважений враховує час очікування видачі національної візи для репатріації.

Строк на прийняття рішення про розміщення в адаптаційному центрі становить 3 роки з моменту отримання права на репатріаційну візу. За відсутності вільних місць у центрах цей строк може бути продовжено до 2 років.

Перебування репатріанта в адаптаційному центрі триває до 90 днів. У разі, якщо репатріант з незалежних від нього причин не приступив до оплачуваної роботи або не має нового місця проживання, термін перебування в центрі може бути продовжений за рішенням Уповноваженого ще не більше ніж на 90 днів.

 

В адаптаційних центрах репатріантів забезпечують:

 • - розміщення в кімнаті, що відповідає віку, статі та стану здоров'я репатріанта;
 • - повний пансіон, що складається з триразового харчування, в тому числі одного гарячого, та напоїв;
 • - цілодобовий доступ до кімнат та приміщень для самостійного приготування їжі;
 • - цілодобовий доступ до санітарно-гігієнічних приміщень та обладнання;
 • - мийні засоби, необхідні для особистої гігієни, в тому числі для неповнолітніх;
 • - можливість здійснення телефонних дзвінків за власний рахунок. В особливо обґрунтованих випадках витрати можуть бути покриті центром;
 • - вільний доступ до мережі Інтернет;
 • - можливість брати участь у заходах з адаптації та інтеграції, а також у заходах, що дозволяють пізнати польську історію, традиції та звичаї, а також у курсах польської мови та професійної підготовки.

У центрах адаптації для репатріантів проводяться заняття (зрозумілою для репатріантів мовою) на такі теми:

 • - система охорони здоров'я;
 • - система освіти;
 • - громадська безпека;
 • - сімейна політика та соціальна допомога;
 • - ринок праці та права працівників;
 • - права інвалідів та порядок отримання довідки про інвалідність або ступінь інвалідності.

Нагляд за діяльністю адаптаційних центрів здійснює Уповноважений Уряду з питань репатріації.

 

ПЕРШІ КРОКИ ПІСЛЯ ПРИЇЗДУ РЕПАТРІАНТА ДО ПОЛЬЩІ

За місцем поселення репатріанти зобов'язані:

 1. Зареєструвати в місцевому відділі Управлінні цивільного стану свої документи про цивільний стан (свідоцтва про народження, шлюб і т.д.) з присяжним перекладом цих документів на польську мову, за винятком випадків, коли заявник на отримання національної візи з метою репатріації при наданні доказів наявності або забезпечення умов для поселення ще до прибуття до Польщі звернеться до консула із заявою про видачу відповідних польських документів (у цьому випадку консул передає заяву разом з документами начальнику відділу Управлінні цивільного стану, якого вибрав заявник на отримання національної візи з метою репатріації);
 2. Звернутися до Відділу у справах громадянства та іноземців воєводського управління за місцем проживання для отримання підтвердження польського громадянства від воєводи. Підтвердження видається на підставі паспорта з вклеєною репатріаційною візою та копій документів про цивільний стан, наданих польським Управлінням цивільного стану;
 3. Подати заяву на отримання посвідчення особи до ради міста або гміни, зареєструватися на постійне місце проживання та подати заяву на отримання номера PESEL.

 

ДОПОМОГА РЕПАТРІАНТАМ ПІСЛЯ ПРИЇЗДУ ДО ПОЛЬЩІ

 1. Одноразова фінансова допомога

Уповноважений Уряду з питань репатріації надає репатріанту та членам його/її найближчої родини одноразову матеріальну допомогу на:

 1. Покриття витрат на проїзд або переліт репатріанта та перевезення майна до Республіки Польща у розмірі подвійної вартості залізничного квитка від найближчої до місця проживання репатріанта станції до місця поселення в Польщі;
 2. Розвиток та поточне утримання, що становить подвійну середньомісячну заробітну плату брутто;
 3. Покриття витрат, пов'язаних з початком навчання в Польщі неповнолітньої особи, яка підлягає обов'язковому навчанню, в розмірі середньомісячної заробітної плати за кожну дитину.

Допомогу на проїзд може також надати консул. Це стосується осіб, яким консул видав візу на репатріацію і які не мають достатніх коштів для покриття витрат на проїзд до Республіки Польща.

 1. Фінансова допомога на ремонт, пристосування чи облаштування приміщень

Староста за місцем поселення репатріанта надає на прохання репатріанта фінансову допомогу для часткового покриття витрат, пов'язаних з ремонтом, пристосуванням або облаштуванням житла. Максимальний розмір допомоги становить 6 000 злотих на одного репатріанта та кожного члена його/її найближчої родини. Ця сума підлягає щорічній валоризації.

Репатріант може подати вищезгадану заяву протягом двох років після набуття польського громадянства.

 1. Фінансова допомога для задоволення житлових потреб

Уповноважений Уряду з питань репатріації надає фінансову допомогу для задоволення житлових потреб на підставі:

 1. Заява громадянина Польщі, який є його родичем по висхідній чи низхідній лінії або рідним братом чи сестрою, що містить зобов'язання забезпечити умови для поселення на період не менше 2 років, або
 2. рішення Уповноваженого про надання місця в адаптаційному центрі.

Допомога надається у вигляді субсидії на:

 • - оренду квартири або будинку (не більше ціни житла, зазначеної в договорі),
 • - плату за проживання в студентському гуртожитку (до 300 злотих на місяць),
 • - витрат на набуття квартири або житлового будинку (до 300 злотих на місяць).

Загальна сума вищезазначеної фінансової допомоги не може перевищувати 25 000 злотих на одного репатріанта та кожного члена його/її найближчої родини.

Фінансова допомога на задоволення житлових потреб може бути надана на період не більше 10 років від дати прибуття репатріанта до Польщі або вибуття з адаптаційного центру.

Повернення житлової допомоги

Репатріант зобов'язаний повернути суму наданої допомоги, за вирахуванням 10% від її суми за кожен рік, що минув з моменту її виплати, якщо приміщення, придбане за рахунок фінансової допомоги, буде продано до спливу 10 років.

Репатріант не зобов'язаний повертати суму наданої допомоги, якщо він:

 1. Протягом 180 днів з моменту продажу нерухомості надав Уповноваженому витяг з нотаріального акту, що підтверджує придбання іншого житла або житлового будинку;
 2. Витрати на придбання наступного житла або житлового будинку є не меншими, ніж сума, що підлягає поверненню.

 

 1. Допомога гміни на ремонт, пристосування або облаштування житла

Гміна може надати репатріанту допомогу, яка полягає в ремонті, пристосуванні або облаштуванні житла. На реалізацію цього завдання гміна отримує дотацію з державного бюджету в розмірі до 6 000 злотих на одного репатріанта та кожного члена його/її найближчої родини.

Допомога, яка полягає в ремонті, пристосуванні або облаштуванні житла, не надається репатріанту, який отримав житло від гміни.

 1. Допомога у вивченні польської мови та адаптації до нових умов життя

Репатріанту може бути надана допомога шляхом забезпечення участі у безкоштовних курсах польської мови та адаптації в польському суспільстві.

Курси організовує Центр розвитку польської освіти за кордоном. Анкету можна завантажити з веб-сайту.

Крім того, адаптаційні центри для репатріантів забезпечують участь в адаптаційних та інтеграційних заходах, заходах з вивчення польської історії, традицій та звичаїв, а також курсах польської мови та професійної підготовки.

 1. Доступ до системи охорони здоров'я протягом першого періоду перебування в Польщі

Репатріанти мають право на медичне обслуговування протягом 90 днів після перетину кордону Республіки Польща. Після цього часу на них поширюються ті ж правила охорони здоров'я, що і на всіх громадян Республіки Польща.

Важливо зазначити, що безкоштовне користування вищезазначеними послугами не пов'язане з часом перебуванням в адаптаційному центрі. В особливих випадках репатріант може перебувати в адаптаційному центрі до 180 днів, але це не подовжує термін безкоштовного медичного обслуговування.

 1. Професійна активізація репатріантів

Староста за місцем проживання репатріанта може допомогти йому з професійною активізацією. Це може відбуватися через:

 1. Відшкодування частини витрат на підвищення професійної кваліфікації;
 2. Відшкодування частини витрат, понесених роботодавцем на працевлаштування репатріанта (наприклад, створення робочого місця, навчання, оплата праці).

Відшкодування витрат, понесених на професійну активізацію, може бути здійснене не пізніше, ніж через 5 років після набуття репатріантом польського громадянства і за умови, що він або вона були працевлаштовані протягом щонайменше 24 місяців.

Може бути використана одна або декілька з перелічених форм професійної активізації, але загальна сума пов'язаних з цим витрат не може перевищувати дванадцятикратного розміру середньомісячної заробітної плати за квартал, що передує даті укладення першого договору.

 1. Особа, яка підтримує репатріанта

Репатріанту може бути призначена особа для підтримки його інтеграції. Таку особу може призначити бургомістр, війт або мер міста на прохання репатріанта, обґрунтоване його/її особливою ситуацією, зокрема, внаслідок:

 • - похилого віку;
 • - стану здоров'я;
 • - недостатньої адаптованості;
 • - недостатнього рівня володіння польською мовою.

 

Допомога супроводжуючої особи полягає, серед іншого, в наступному:

 • - надання інформації про вирішення питань медичного обслуговування, освіти, соціальної допомоги та працевлаштування;
 • - допомога у вирішенні вищезазначених питань, зокрема у складанні офіційних листів від його/її імені;
 • - допомога репатріанту похилого віку під час відвідування лікарів.

За згодою репатріанта супроводжуюча особа може звертатися до державних органів та організацій за інформацією, необхідною для надання допомоги репатріанту.

Супроводжуюча особа призначається не більше ніж на 2 роки.

 

 

 

 

Оцініть нас

Please add 6 and 9.