+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Зобов'язання іноземця до повернення

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНОЗЕМЦЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ

 

Іноземець зобов'язаний залишити Польщу до закінчення терміну перебування, на який він має право на підставі шенгенської або національної візи, і до закінчення терміну дії цієї візи.

Іноземець зобов'язаний залишити Польщу до закінчення терміну дії дозволу на тимчасове проживання.

Іноземець зобов'язаний покинути Польщу протягом 30 днів від дати, коли остаточним стало рішення (або в разі видачі рішення, ухваленого органом другої інстанції, - від дати, коли рішення було вручено):

- про відмову продовжити шенгенську або національну візу, видати дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС або рішення про припинення провадження у цих справах чи про відкликання вже наявного в іноземця дозволу;

- про відмову в наданні статусу біженця або додаткового захисту, визнання клопотання про міжнародний захист неприйнятним, про закриття провадження у справі про надання міжнародного захисту або рішення про зняття статусу біженця або додаткового захисту, або

- про відкликання посвідки на проживання з гуманітарних причин.

Іноземець зобов'язаний покинути Польщу протягом 7 днів від дня, коли перестали існувати підстави, через які його не можна було передати до третьої країни за станом здоров'я.

Іноземець, який перебуває в Польщі в рамках безвізового режиму, зобов'язаний покинути Польщу до закінчення терміну, передбаченого міжнародною угодою, підписаною між країною походження іноземця та Польщею про скасування візового режиму.

КОМУ МОЖЕ БУТИ ВИДАНО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНОЗЕМЦЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ?

Зобов'язання іноземця по поверненню може бути видано іноземцю, який:

 1. перебуває або перебував у Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документа, що дає право на в'їзд і перебування в Польщі, якщо віза або інший документ вимагається або вимагався;
 2. не залишив Польщу після використання дозволеного періоду перебування на території (всіх або деяких) держав Шенгенської зони, протягом якого він мав право перебувати без візи упродовж будь-якого періоду тривалістю в 180 днів, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;
 3. не залишив Польщу після використання дозволеного терміну перебування, зазначеного в шенгенській візі, протягом будь-якого періоду тривалістю в 180 днів, або після використання дозволеного терміну перебування на підставі національної візи;
 4. виконує або виконував роботу без необхідного дозволу на роботу або зареєстрованої заяви роботодавця про доручення роботи іноземцю, або був покараний штрафом за незаконне виконання роботи;
 5. розпочав підприємницьку діяльність всупереч польському законодавству;
 6. не має фінансових коштів, необхідних для покриття витрат на перебування в Польщі, зворотний шлях у країну походження або проживання, або на транзит через територію Республіки Польща до третьої країни, що видасть дозвіл на в'їзд, та не вказав надійних джерел отримання таких фінансових коштів;
 7. дані іноземця внесені до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;
 8. дані іноземця внесено до Шенгенської інформаційної системи щодо відмов у в'їзді та перебуванні, якщо він перебуває в Польщі в межах безвізового режиму або на підставі шенгенської візи (це не стосується випадків, коли підставою для перебування є шенгенська віза, яка надає право лише на в'їзд і перебування на території Польщі);
 9. з причин оборони або державної безпеки, або захисту громадської безпеки і порядку, або в інтересах Польщі не може перебувати в Польщі;
 10. перетнув або намагався перетнути кордон із порушенням закону, і не був затриманий одразу після перетину кордону з порушенням закону, що являє собою зовнішній кордон Шенгенської зони;
 11. був засуджений остаточним рішенням суду в Польщі до покарання у вигляді позбавлення волі, яке підлягає виконанню, і є підстави для проведення процедури його передання за кордон з метою приведення у виконання винесеного йому вироку;
 12. перебуває за межами прикордонної зони, де йому дозволено перебувати відповідно до дозволу на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;
 13. перебуває в Польщі після закінчення строку перебування, на який він мав право відповідно до дозволу на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;
 14. подальше перебування іноземця в Польщі становитиме загрозу для здоров'я населення, що підтверджено медичним оглядом, або для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу;
 15. мета та умови перебування іноземця в Польщі не відповідають заявленим, хіба що положення закону дозволяють їх змінити;
 16. ухвалено рішення про відмову в наданні статусу біженця або додаткового захисту, про визнання клопотання про міжнародний захист неприйнятним, про припинення провадження щодо надання міжнародного захисту, про позбавлення іноземця статусу біженця або додаткового захисту, а іноземець не залишив територію Польщі у встановлений строк або перебуває в стереженому центрі чи в місцях тримання під вартою іноземців.

КОЛИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНОЗЕМЦЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ НЕ БУДЕ ПОРУШЕНО?

Провадження у справі про зобов'язання іноземця до повернення не буде порушено, якщо:

 1. іноземець має статус біженця або користується додатковим захистом;
 2. іноземцю було надано посвідку на проживання з гуманітарних причин або дозвіл на толерантне перебування;
 3. іноземцю було видано посвідку на тимчасове проживання на підставі того, що його перебування в Польщі потрібне у зв'язку з необхідністю поваги до сімейного життя в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
 4. іноземець отримав дозвіл на тимчасове проживання на підставі того, що його від'їзд із Польщі порушить права дитини, викладені в Конвенції про права дитини;
 5. іноземець є чоловіком/дружиною польського громадянина або іноземця, який має дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС (за умови, що перебування іноземця не становить загрози обороні чи безпеці держави або охороні громадської безпеки та порядку), якщо метою укладення шлюбу не був обхід положень закону;
 6. іноземець перебуває в Польщі на підставі шенгенської візи, яка була видана з метою прибуття з гуманітарних причин, в інтересах держави або в силу міжнародних зобов'язань;
 7. іноземець перебуває в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування в Польщі,
 8. іноземець перебуває в Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого іноземцям, які є жертвами торгівлі людьми;
 9. іноземець отримав дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС у Польщі;
 10. іноземець має дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгенської зони (за умови, що перебування іноземця не становить загрози для оборони чи безпеки держави або для захисту громадської безпеки та порядку), хіба що іноземець не виїхав до цієї держави після отримання вказівки негайно покинути Польщу;
 11. іноземець тимчасово делегований для надання послуг у Польщі роботодавцем, який знаходиться в іншій державі-члені ЄС, державі-члені ЄАВТ, і якщо іноземець має право проживати та працювати в цій державі, якщо рішення про обов'язкове повернення іноземця повинно було би бути видане у зв'язку з його перебуванням у Польщі без дійсної візи або карти перебування;
 12. іноземець може бути негайно переданий до третьої країни на підставі міжнародної угоди про передачу і прийом осіб після затримання у зв'язку з перетином кордону з порушенням законодавства;
 13. іноземець може бути негайно доставлений на кордон, якщо він був затриманий у прикордонній зоні одразу після того, як він ненавмисно перетнув кордон з порушенням законодавства;
 14. іноземець перебуває в Польщі на підставі довідки, що підтверджує наявність презумпції того, що він є жертвою торгівлі людьми;
 15. іноземець може бути переданий в іншу державу-член Європейського Союзу на підставі положень, що стосуються визначення держави-члена, відповідальної за розгляд клопотання про міжнародний захист, поданого в одній із держав-членів громадянином третьої країни або особою без громадянства;
 16. іноземець передається до третьої країни на прохання влади цієї країни про видачу особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, з метою проведення по відношенню до неї кримінального розгляду на території цієї країни або приведення до виконання винесеного щодо неї вироку або постанови про взяття під варту; або
 17. іноземець видається іншій державі-члену Європейського Союзу як особа, яку переслідують відповідно до європейського ордера на арешт.

ЯКИЙ СТРОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ?

У рішенні про зобов'язання іноземця до повернення вказується строк добровільного виїзду, який становить від 8 до 30 днів, що обчислюються з дати вручення рішення. Рішення заноситься до паспорта іноземця. Орган, який ухвалив рішення про зобов'язання іноземця повернутися, письмово інформує іноземця зрозумілою йому мовою про правову підставу ухвалення рішення і повідомляє його, чи може він оскаржити це рішення і в якому порядку.

Строк добровільного виїзду не вказується, якщо іноземний громадянин може втекти або якщо цього вимагають міркування оборони, державної безпеки чи охорони громадської безпеки і порядку. Таке рішення підлягає негайному виконанню.

Примітка: Органом, у якому можна оскаржити рішення, ухвалене комендантом прикордонного підрозділу або комендантом прикордонного посту у випадках, що стосуються зобов'язання іноземця повернутися, продовження терміну добровільного виїзду та скасування заборони, є Головний комендант Прикордонної служби.

СКАРГА ДО СУДУ

Іноземець, який отримав рішення про зобов'язання повернутися, може подати до воєводського адміністративного суду скаргу на рішення про зобов'язання іноземця до повернення. Однак ст. 331 Закону "Про іноземців" було скасовано, що означає, що подання скарги до суду не гарантує продовження терміну добровільного виїзду. Іноземець може бути депортований з території Польщі ще до розгляду судом його клопотання про призупинення виконання рішення.

Примітка: У день, коли рішення про зобов'язання іноземця повернутися стає остаточним, національна віза анулюється згідно з законом, дозвіл на тимчасове проживання та дозвіл на роботу закінчується.

ЗАБОРОНА НА ПОВТОРНИЙ В'ЇЗД ДО ПОЛЬЩІ

У рішенні про зобов'язання іноземця повернутися вказується заборона на повторний в'їзд до Польщі. Цю заборону видають іноземцю на строк від 6 місяців до 10 років.

Заборона на повторний в'їзд видається на наступні терміни:

1. Від 6 місяців до 3 років - у випадках, коли іноземець:

a) перебуває або перебував у Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документа, що дає право на в'їзд і перебування в Польщі, якщо віза або інший документ вимагається або вимагався;

b) не залишив Польщу після використання дозволеного періоду перебування на території (всіх або деяких) держав Шенгенської зони, протягом якого він мав право перебувати без візи упродовж будь-якого періоду тривалістю в 180 днів, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;

c) не залишив Польщу після використання дозволеного терміну перебування, зазначеного в шенгенській візі, протягом будь-якого періоду тривалістю в 180 днів, або після використання дозволеного терміну перебування на підставі національної візи;

d) не має фінансових коштів, необхідних для покриття витрат на перебування в Польщі, зворотний шлях у країну походження або проживання, або на транзит через територію Республіки Польща до третьої країни, що видасть дозвіл на в'їзд, і не вказав надійних джерел отримання таких фінансових коштів;

e) дані іноземця внесені до списку іноземців, перебування яких на території Польщі небажане;

f) дані іноземця внесено до Шенгенської інформаційної системи щодо відмов у в'їзді та перебуванні, якщо він перебуває в Польщі в межах безвізового режиму або на підставі шенгенської візи (це не стосується випадків, коли підставою для перебування є шенгенська віза, яка надає право лише на в'їзд і перебування на території Польщі);

g) перетнув або намагався перетнути кордон з порушенням закону, і не був затриманий одразу після перетину кордону з порушенням закону, що являє собою зовнішній кордон Шенгенської зони;

h) перебуває за межами прикордонної зони, де йому дозволено перебувати відповідно до дозволу на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;

i) перебуває в Польщі після закінчення строку перебування, на який він мав право відповідно до дозволу на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху, якщо міжнародними угодами не передбачено інше;

j) мета й умови перебування іноземця в Польщі не відповідають заявленим, хіба що положення закону дозволяють їх змінити;

k) ухвалено рішення про відмову в наданні статусу біженця або додаткового захисту, про визнання клопотання про міжнародний захист неприйнятним, про припинення провадження щодо надання міжнародного захисту, про позбавлення іноземця статусу біженця або додаткового захисту, а іноземець не залишив територію Польщі у встановлений строк або перебуває в стереженому центрі чи в місцях тримання під вартою іноземців.

2. Від 1 року до 3 років, якщо іноземець:

a) виконує або виконував роботу без необхідного дозволу на роботу або зареєстрованої заяви роботодавця про доручення роботи іноземцю, або був покараний штрафом за незаконне виконання роботи;

b) розпочав підприємницьку діяльність всупереч польському законодавству.

3. Від 3 років до 5 років, якщо іноземець:

a) був засуджений остаточним рішенням суду в Польщі до покарання у вигляді позбавлення волі, яке підлягає виконанню, і є підстави для проведення процедури його передання за кордон з метою приведення у виконання винесеного йому вироку;

b) подальше перебування іноземця в Польщі становитиме загрозу для здоров'я населення, що підтверджено медичним оглядом, або для міжнародних відносин іншої держави-члена Європейського Союзу.

 

4. Від 5 до 10 років, якщо іноземець:

a) не має права перебувати в Польщі з причин оборони або державної безпеки чи захисту громадської безпеки і порядку, або в інтересах Польщі.

b) отримав рішення Міністра внутрішніх справ за клопотанням Головного коменданта Поліції, Начальника Агентство внутрішньої безпеки або Начальника Служби військової контррозвідки про обов'язкове повернення іноземця, яке стосується іноземця, щодо якого є побоювання, що він може здійснювати терористичну або шпигунську діяльність, або підозрюваного у скоєнні одного з цих злочинів.

СКАСУВАННЯ ЗАБОРОНИ НА В'ЇЗД

Орган, який видав іноземцю рішення про зобов'язання іноземця повернутися, може за заявою іноземця скасувати заборону на в'їзд, якщо іноземець доведе, що:

- він виконав зобов'язання, що випливають із рішення про зобов'язання іноземця повернутися (наприклад, покинув Польщу в дату, зазначену в рішенні), або

- його повторний в'їзд до Польщі або інших держав Шенгенської зони має відбутися з обґрунтованих обставин, особливо це стосується гуманітарних причин, або

- йому було надано допомогу для добровільного виїзду.

Заборона на в'їзд іноземця до Польщі не буде скасована, якщо:

- в'їзд або перебування іноземця в Польщі може становити загрозу державній обороні або безпеці, або захисту громадської безпеки і порядку, або завдати шкоди інтересам Польщі,

- іноземець не сплатив витрати, пов'язані з видачею та виконанням рішення про зобов'язання іноземця повернутися, які він зобов'язаний був сплатити, або

- заборона на в'їзд була видана після того, як іноземцю було видано рішення про скасування заборони на в'їзд, і з моменту видачі цього рішення не минуло 2 роки.

 

Зверніть увагу, що заборону на в'їзд не скасовують також, якщо ще не минула половина строку, на який її було видано.

Законна підстава

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35).

(Закон «Про іноземців» з 12 грудня 2013 року)

Оцініть нас

Please add 4 and 6.