+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Buôn bán người là gì?

HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ

Pomocne w ustaleniu, czym jest handel ludźmi do pracy przymusowej mogą być następujące okoliczności charakterystyczne dla pracy przymusowej:

 - pracodawca lub osoba rekrutująca stosują nieuczciwe praktyki lub przymus,

- stosowanie fizycznej lub psychicznej przemocy wobec pracowników;

- pozbawianie wolności, kontrola lub ograniczanie możliwości przemieszczania się pracowników,

- praca bez wypłacanego wynagrodzenia,

- praca bez umowy o pracę,

- złe warunki socjalno-bytowe,

- praca za długi,

- zmuszanie do pracy w wymiarze znacznie przekraczający dopuszczalne normy,

- odebranie pracownikom dokumentów (np. paszportu)

 Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony w Polsce, bez dokładnej informacji o warunkach wykonywania pracy albo jeśli warunki te były inne od tych, które przestawiono mu w trakcie rekrutacji i w następstwie był on wykorzystywany przez swojego pracodawcę, istnieje prawdopodobieństwo, że mógł on paść ofiarą handlu ludźmi do pracy przymusowej.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 1 and 6?