+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRỞ LẠI VÀ TÁI HỘI NHẬP TỰ NGUYỆN

Chương trình hỗ trợ hồi hương tự nguyện và tái hòa nhập nhằm vào những người di cư muốn trở về đất nước của họ nhưng không thể tự thu xếp hành trình trở về.

 

Hỗ trợ hồi hương tự nguyện bao gồm những gì?

Hỗ trợ cung cấp cho người nước ngoài bởi IOM theo chương trình bao gồm:

- tổ chức và tài trợ cho chuyến hồi hương và hỗ trợ tái hòa nhập cho người có quan tâm (thông tin chi tiết hơn có dưới đây);

- tư vấn cho phép đưa ra quyết định hồi hương được nhận biết và tự nguyện;

- hỗ trợ trong việc xin được giấy thông hành và sắp xếp các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc hồi hương, nếu cần;- hỗ trợ chỗ ở và ăn uống cho người vô gia cư hoặc không có tài chính để sống trong thời gian trước khi rời Ba Lan.

 

AI CÓ THỂ HƯỞNG HỖ TRỢ TRONG VIỆC HỒI HƯƠNG TỰ NGUYỆN

Chương trình có thể được sử dụng bởi:

- người nước ngoài với lưu trú không được điều chỉnh

- những người đã nộp đơn xin quy chế tị nạn và nhận được quyết định tiêu cực hoặc đã rút đơn của mình;

- nạn nhân của nạn buôn người.

IOM có khả năng tổ chức hồi hương cho những người có vấn đề về sức khỏe, người tàn tật và phụ nữ mang thai, với điều kiện là khả năng hành trình được bác sĩ xác nhận, cũng như các bậc cha mẹ đơn thân có con nhỏ và những người già cả.

 

HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP LÀ GÌ*

Một yếu tố quan trọng của chương trình là hỗ trợ tái hòa nhập đối với những người trở về nước của họ. Hỗ trợ tái hòa nhập do IOM cung cấp có nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng có thể tối đa nhu cầu và mong đợi của người thụ hưởng. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp cuộc sống của họ sau khi hồi hương và thỏa mãn những nhu cầu cấp thiết nhất của họ.

 

Hỗ trợ tái hòa nhập có thể được sử dụng cho:

- bắt đầu hoặc tiến hành hoạt động kinh tế;

- học tập, bao gồm cả đào tạo nghề;

- chăm sóc y tế, bao gồm phục hồi chức năng hoặc mua thiết bị y tế;

- trợ cấp việc làm. Danh sách trên không phải là một danh mục đầy đủ; hình thức và bản chất của hỗ trợ tái hòa nhập được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cá nhân của những người hồi hương về nước của họ.

*Những người không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ tái hòa nhập là những người đã nhận được quyết định buộc hồi hương và là các công dân của các quốc gia được hưởng lợi từ việc tạo điều kiện tiếp cận thị trường lao động Ba Lan - khả năng được làm việc dựa trên tuyên bố của người sử dụng lao động về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài (tức là công dân Cộng hòa Armenia, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Georgia, Cộng hòa Moldova, Liên bang Nga và Ukraine) hoặc các nước châu Âu được hưởng chế độ miễn thị thực.

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỞNG HỖ TRỢ TRONG VIỆC HỒI HƯƠNG TỰ NGUYỆN?

Những người quan tâm đến việc nhận hỗ trợ trong việc hồi hương tự nguyện có thể nhận được thông tin chi tiết:

Qua điện thoại theo các số sau: (22) 623 81 76 , (22) 623 81 54 , di động 666 343 466

qua e-mail iomwarsawavr@iom.int

trên trang web http://avr.iom.pl/

Đơn xin hỗ trợ trong việc hồi hương tự nguyện có thể được nộp dưới dạng điện tử qua trang web http://avr.iom.pl/

 

Thông tin được cung cấp bởi các nhân viên IOM bằng tiếng Ba Lan, tiếng Ukraina, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Anh. Cho những người dùng các ngôn ngữ khác, IOM hỗ trợ cung cấp thông dịch viên.

Hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Tị nạn, Di cư và Hòa nhập

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 2 plus 6.