+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

ĐỒNG Ý CHO CƯ TRÚ VÌ LÝ DO NHÂN ĐẠO

Người nước ngoài vì lý do quan trọng không thể bắt buộc phải hồi hương trở về nước xuất xứ, có thể xin giấy phép đồng ý cho cư trú tại Ba Lan vì lý do nhân đạo hoặc giấy phép được châm chước lưu trú.

 

ĐỒNG Ý CHO CƯ TRÚ VÌ LÝ DO NHÂN ĐẠO

Giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo do chỉ huy trưởng đơn vị Biên phòng hoặc chỉ huy đồn Biên phòng cấp (theo kết quả của thủ tục bắt buộc người nước ngoài hồi hương).

Giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo người nước ngoài có thể nhận được nếu việc bắt buộc người đó phải hồi hương:

 1. Chỉ có thể được thực hiện đến một quốc gia, nơi mà theo nghĩa của Công ước Bảo vệ Quyền con người và Các quyền Tự do Cơ bản, được ký kết tại Rome vào ngày 4 tháng 11 năm 1950:

-  quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân sẽ bị đe dọa, hoặc

- có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc

- có thể bị buộc phải làm việc hoặc

- có thể bị tước quyền được xét xử công bằng hoặc bị trừng phạt mà không có cơ sở pháp lý hoặc

 

 1. Vi phạm quyền cuộc sống gia đình hoặc cuộc sống riêng tư của người đó, theo định nghĩa trong Công ước Bảo vệ Quyền con người và Các quyền Tự do Cơ bản, được ký kết tại Rome vào ngày 4 tháng 11 năm 1950, hoặc
 2. Vi phạm các quyền của trẻ em, được quy định trong Công ước về Quyền trẻ em, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989, ở mức độ đe dọa đáng kể đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ

Chú ý! Sự đồng ý như vậy sẽ không được cấp nếu có cơ sở quan trọng để tin rằng:

 1. Đã gây tội ác chống lại hòa bình, tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người theo định nghĩa của luật pháp quốc tế; hoặc
  2. Có tội với các hành vi trái với các mục đích và nguyên tắc của Liên hợp quốc như được quy định trong Lời mở đầu và Điều khoản. 1 và 2 của Hiến chương Liên hợp quốc hoặc
  3. Đã phạm tội ác trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan hoặc đã thực hiện một hành vi bên ngoài lãnh thổ này là tội ác theo luật pháp Ba Lan hoặc
  4. Là mối nguy hiểm đối với quốc phòng, an ninh của nhà nước hoặc việc bảo vệ trật tự, an toàn công cộng hoặc
  5) Xúi giục hoặc bằng hình thức khác tham gia vào việc thực hiện các tội ác hoặc các hành vi nêu tại điểm 1-3.

Chú ý! Sự đồng ý có thể bị rút lại. Người nước ngoài bị thu hồi giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo, nếu:

 1. Các lý do mà vì đó sự đồng ý được cấp đã không còn tồn tại hoặc đã thay đổi theo cách mà sự đồng ý không còn cần thiết nữa, hoặc
 2. Các lý do biện minh cho việc từ chối cấp đồng ý phát sinh sau khi nó được chấp thuận hoặc
 3. Lộ ra việc người nước ngoài giấu thông tin hoặc tài liệu hoặc trình bày sai thông tin hoặc tài liệu quan trọng để cấp sự đồng ý hoặc
 4. Người nước ngoài đã vĩnh viễn rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hoặc
 5. Người nước ngoài đã về nước xuất xứ.

 

ĐỒNG Ý CHÂM CHƯỚC LƯU TRÚ

Giấy phép đồng ý châm chước lưu trú do chỉ huy đơn vị Biên phòng hoặc chỉ huy đồn Biên phòng cấp (theo kết quả của thủ tục bắt buộc người nước ngoài hồi hương)

Đồng ý châm chước lưu trú người nước ngoài có thể nhận được nếu việc bắt buộc người đó phải hồi hương:

1) chỉ có thể được thực hiện đến một quốc gia, nơi mà theo nghĩa của Công ước Bảo vệ Quyền con người và Các quyền Tự do Cơ bản, được ký kết tại Rome vào ngày 4 tháng 11 năm 1950:

 1. a) quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân sẽ bị đe dọa, hoặc
 2. b) có thể bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc
 3. c) mó thể bị buộc phải làm việc hoặc
 4. d) có thể bị tước quyền được xét xử công bằng hoặc bị trừng phạt mà không có cơ sở pháp lý

– trong trường hợp khi có những lý do để từ chối không cấp giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo,

2) không thể thực hiện được vì những lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền thi hành quyết định buộc người nước ngoài hồi hương và của người nước ngoài, hoặc

3) chỉ có thể được thực hiện đến một quốc gia mà việc trao trả người này cho quốc gia đó không được phép theo quyết định của tòa án hoặc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc từ chối trao trả người nước ngoài.

Chú ý! Trong quyết định về việc cấp phép châm chước lưu trú cho người nước ngoài có ghi rõ nghĩa vụ của người nước ngoài phải đến trình diện trong những thời hạn nhất định với chỉ huy đơn vị Biên phòng hoặc chỉ huy đồn Biên phòng ghi trong quyết định hoặc có thẩm quyền theo nơi ở hiện tại của người nước ngoài. Người nước ngoài cũng sẽ phải thông báo cho Biên phòng về việc thay đổi nơi cư trú của mình.

Chú ý! Người nước ngoài có thể bị tước, tức là bị thu hồi giấy phép đồng ý châm chước lưu trú, trong trường hợp:

 1. Lý do đồng ý không còn tồn tại hoặc
 2. Người nước ngoài đã rời khỏi Ba Lan hoặc
 3. Việc tiếp tục lưu trú của người nước ngoài có thể gây nguy hiểm đến quốc phòng, an ninh của nhà nước hoặc việc bảo vệ trật tự, an toàn công cộng (nếu sự đồng ý được chấp thuận liên quan đến các trường hợp nêu tại điểm 2 và 3) hoặc
 4. Người nước ngoài trốn tránh các nghĩa vụ áp đặt đối với anh ta, được nêu rõ trong quyết định cấp giấy phép đồng ý châm chước lưu trú cho anh ta (nếu sự đồng ý được cấp liên quan đến các trường hợp nêu tại điểm 2 và 3).

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
What is the sum of 9 and 1?