+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ Ở BA LAN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ RA NHỮNG LÝ DO KHÁC

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ Ở BA LAN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ RA NHỮNG LÝ DO KHÁC

Giấy phép cư trú tại Ba Lan do các trường hợp khác được cấp hoặc có thể được cấp cho người nước ngoài, trong những lý do khác nhau, nếu:

 1. Là trẻ vị thành niên, con của một người nước ngoài, sinh ra ở Ba Lan, hiện ở Ba Lan mà không có người chăm sóc:
 2. Là công dân của Thổ Nhĩ Kỳ và được phép làm việc trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan theo các điều kiện quy định tại Quyết định số 1/80 của Hội đồng Hiệp hội Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và EEC ngày 19 tháng 9 năm 1980;
 3. Có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU do một quốc gia Liên minh Châu Âu khác cấp và:
  a) dự định làm việc hoặc điều hành kinh doanh ở Ba Lan hoặc
  b) dự định bắt đầu hoặc tiếp tục học đại học hoặc đào tạo nghề ở Ba Lan hoặc
  c) chỉ ra rằng có những lý do khác chứng minh cho việc cư trú của mình ở Ba Lan;
 4. Là thành viên gia đình của người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu do một nước EU khác cấp, người đã cùng sống với anh ta ở trên lãnh thổ của một nước EU khác và đi cùng anh ta hoặc muốn đoàn tụ với anh ta ở Ba Lan;
 5. Ngay trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép này, người đó đã lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo giấy phép cư trú tạm thời với mục đích nghiên cứu khoa học, đã hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học hoặc phát triển và đang tìm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hoặc có kế hoạch bắt đầu hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ này;
 6. Dự định bắt đầu hoặc tiếp tục học tập hoặc đào tạo nghề ở Ba Lan;
 7. Đã tốt nghiệp một trường đại học của Ba Lan và đang tìm kiếm việc làm trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hoặc có kế hoạch bắt đầu hoạt động kinh tế trên lãnh thổ này;
 8. Là một giáo sĩ, thành viên của một tổ chức tôn giáo hoặc một người thực hiện chức năng tôn giáo trong nhà thờ hoặc hiệp hội tôn giáo, địa vị của nhà thờ hoặc hiệp hội tôn giáo, mà địa vị hiệp hội được điều chỉnh bởi thỏa thuận quốc tế, các quy định của luật pháp Ba Lan hiện hành, hoặc người hoạt động trên cơ sở đăng ký nhà thờ và hiệp hội tôn giáo khác, nếu việc cư trú của người đó ở Ba Lan có liên quan đến chức năng đang thực hiện hoặc sự chuẩn bị đẻ thực hiện chức năng đó;
 9. Việc lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan của người đó là bắt buộc do cần thiết phải tôn trọng quyền sống gia đình theo ý nghĩa của Công ước Bảo vệ Quyền con người và các Quyền tự do Cơ bản, và người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Ba Lan bất hợp pháp;
 10. Việc người nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Ba Lan sẽ vi phạm các quyền của trẻ em, như được định nghĩa trong Công ước về Quyền trẻ em, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, ở mức độ đe dọa đáng kể đến sự phát triển tâm sinh lý của nó và người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Ba Lan.

 

Chú ý! Danh mục các trường hợp mà theo đó người nước ngoài có thể nhận được loại giấy phép cư trú tạm thời này không bị đóng chặt. Người nước ngoài phải chỉ ra rằng có những lý do khác (không chỉ những trường hợp nêu trên) biện minh cho việc lưu trú của mình ở Ba Lan. Mỗi trường hợp lưu trú yêu cầu các giấy tờ khác nhau. Để có thông tin đầy đủ về bộ tài liệu cần thiết giải thích cho việc cấp giấy phép cư trú tạm thời trong những trường hợp cụ thể, cần phải liên hệ với văn phòng Tỉnh.

Theo nguyên tắc, người nước ngoài khi cố gắng xin giấy phép cư trú do các trường hợp khác sẽ phải xuất trình:

- các giấy tờ chứng minh sự cần thiết lưu trú của người nước ngoài;

- giấy tờ xác nhận có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân và các thành viên trong gia đình phụ thuộc vào người nước ngoài tại Ba Lan hoặc xác nhận nguồn tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt tại Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị ở lãnh thổ Ba Lan;

- có thể, các tài liệu xác nhận mức độ quan hệ họ hàng với những người hiện cư trú ở Ba Lan (ví dụ: hồ sơ hộ tịch: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh);

- xác nhận có chỗ ở đảm bảo tại Ba Lan (không phải trong mọi trường hợp)

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép tạm trú do các trường hợp khác có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép tạm trú.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 7 plus 4.