+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI CHO MỤC ĐÍCH HỌC ĐẠI HỌC

Giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho người nước ngoài khi mục đích của thời gian lưu trú tại Ba Lan là để học đại học hệ chính quy hoặc nghiên cứu sinh. Người nước ngoài cũng có thể xin được cấp giấy phép này với dự định trải qua một khóa học chuẩn bị để theo học trên các trường đại học bằng tiếng Ba Lan, với điều kiện những trường hợp này chứng minh cho việc ở lại Ba Lan trong thời gian dài hơn 3 tháng.

Chú ý! Giấy phép đầu tiên cho mục đích học đại học hệ chính quy:

- Người nước ngoài theo học năm thứ nhất được cấp giấy phép với thời hạn 15 tháng; nếu việc học đại học chứng minh cho sự lưu trú của người nước ngoài ở Ba Lan trong thời gian ngắn hơn 1 năm, giấy phép đầu tiên cho năm học đầu tiên được cấp theo thời gian của năm học hoặc nghiên cứu, được kéo dài  thêm 3 tháng;

- Người nước ngoài theo học trong năm học đại học tiếp theo được cấp giấy phép theo thời gian học tập (không quá 3 năm).

 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Trong trường hợp xin giấy phép cư trú tạm thời với mục đích học đại học, ngoài các giấy tờ cơ bản nêu tại tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- giấy chứng nhận do đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục cấp về việc nhập học hoặc tiếp tục học đại học / khóa học chuẩn bị để học đại học bằng tiếng Ba Lan;

Chú ý! Danh sách các đơn vị được phê duyệt có tại đây:
https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-lub-organizatora-strazu-na-potrzeby-przyjmowania-cudzoziemcow.

- giấy chứng nhận của đơn vị giáo dục về mức học phí cho cả năm học và một học kỳ nhất định;

- bằng chứng về việc đã thanh toán học phí có ghi rõ ngày đóng học phí hoặc một phần học phí (nếu học đại học mất phí);

- các tài liệu chỉ ra số tiền chi phí chỗ ở, trong đó phải có thông tin về số phí dịch vụ cố định, phí vận chuyển năng lượng, khí đốt, nước và phí nhận nước thải, chất thải và chất thải lỏng (ví dụ: hợp đồng thuê nhà với hóa đơn khí đốt, điện và phí thuê bao hành chính mới nhất);

- các tài liệu chứng nhận rằng người nước ngoài có đủ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt ở Ba Lan, chi phí học tập và đi lại trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú, và chi phí chỗ ở (ví dụ: bản in từ tài khoản ngân hàng đang sở hữu);

- các tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc xác nhận rằng có công ty bảo hiểm đài thọ các chi phí điều trị trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học tập đại học có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 4 and 6?