+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

HOÀN CẢNH CẦN LƯU TRÚ NGẮN HẠN

Loại giấy phép cư trú tạm thời này, tức là giấy phép do các trường hợp cần lưu trú ngắn hạn, có thể được cấp cho người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan, nếu:

- có nghĩa vụ đích thân trình diện trước cơ quan công quyền Ba Lan hoặc

- hoàn cảnh cá nhân đặc biệt của mình  đòi hỏi sự hiện diện của người này ở Ba Lan hoặc

- lợi ích của Cộng hòa Ba Lan đòi hỏi sự có mặt của họ ở Ba Lan.

 

Chú ý! Giấy phép này được cấp cho thời gian cần thiết để đạt được mục đích lưu trú của người nước ngoài, nhưng không quá 6 tháng.

 

Chú ý! Giấy phép này cũng có thể được cấp khi các tình tiết của việc xin giấy phép này không biện minh được sự lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong thời gian dài hơn 3 tháng.

Chú ý! Người nước ngoài đã nhận được loại giấy phép cư trú tạm thời này không được phép làm việc, ngay cả khi người sử dụng lao động đã xin được giấy phép lao động hợp lệ cho anh ta,

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please calculate 4 plus 7.