+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾN HÀNH BỞI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở BA LAN

Mỗi người nước ngoài, bất kể họ có quốc tịch và các giấy tờ cho phép họ ở lại Ba Lan như thế nào, đều có quyền thực hiện và tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình thức:

- công ty hợp danh;

- công ty hợp danh – cổ phần;

- công ty trách nhiệm hữu hạn;

- công ty cổ phần.

Mỗi người nước ngoài đều cũng có thể tham gia vào các công ty nói trên và mua lại hoặc mua cổ phần hoặc cổ phiếu của các công ty đó, trừ khi các điều ước quốc tế có quy định khác.

Chú ý! Người nước ngoài muốn thực hiện một trong bốn hình thức hoạt động kinh tế được liệt kê ở trên không cần phải có quyền cư trú tại Ba Lan. Theo nguyên tắc, sự hiện diện của người đó ở Ba Lan là không bắt buộc (nếu các quy định cho phép, chẳng hạn người đó có thể đăng ký công ty qua Internet hoặc thông qua người đại diện).

Chú ý! Tuy nhiên, nếu một người nước ngoài dự định lưu trú tại Ba Lan để tiến hành hoạt động kinh doanh, người đó có thể hợp pháp hóa việc lưu trú của mình trên cơ sở này - xin thị thực hoặc giấy phép cư trú tạm thời.

 

TIẾN HÀNH CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC

Người nước ngoài có thể chọn bất kỳ hình thức kinh doanh nào ở Ba Lan (tức là có thể thành lập công ty tư nhân hoặc trở thành cổ đông trong bất kỳ công ty hợp danh hoặc công ty vốn nào) nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

  • - là công dân của một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu hoặc Khu vực kinh tế châu Âu
  • - là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc Liên bang Thụy Sĩ
  • - là công dân Ukraine cư trú hợp pháp tại Ba Lan và có số PESEL

Chú ý! Vợ hoặc chồng của công dân Ukraine, nếu đi đến Ba Lan từ Ukraine liên quan đến các hoạt động chiến tranh đang xảy ra trên lãnh thổ của quốc gia đó, có thể thành lập một công ty ở Ba Lan theo các điều khoản tương tự như một công dân Ukraine.

Người nước ngoài có cơ sở cư trú cụ thể tại Ba Lan có thể thành lập và điều hành hoạt động kinh tế theo các điều kiện giống như công dân Ba Lan. Điều này có nghĩa là họ có thể đảm nhận và tiến hành bất kỳ hình thức hoạt động kinh tế nào được luật pháp Ba Lan cho phép. Số người nước ngoài này bao gồm những người di cư đang cư trú Ba Lan trên cơ sở:

- giấy phép cư trú cố định;

- giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho thành viên gia đình của người nước ngoài với mục đích đoàn tụ gia đình;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho mục đích học đại học;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp trên cơ sở các trường hợp khác (tức là giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, được cấp bởi Quốc gia Thành viên EU không phải là Ba Lan);

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp dựa trên các trường hợp khác (tức là là thành viên gia đình của người nước ngoài được mô tả ở điểm trên);

- giấy phép cư trú tạm thời, với điều kiện họ đã kết hôn với một công dân Ba Lan sống ở Ba Lan;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho mục đích tiến hành hoạt động kinh tế (được cấp do tiếp tục hoạt động kinh tế đã được tiến hành trên cơ sở ghi vào Sổ đăng ký Trung ương và Thông tin về Hoạt động Kinh tế.

- tham gia chương trình hỗ trợ cho người nước ngoài (ví dụ, Ba Lan Business Harbour).

Chú ý! Vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan có quyền kinh doanh do kết hôn của họ, với điều kiện cơ sở lưu trú của họ dựa trên giấy phép cư trú tạm thời. Ở đây không quan trọng việc nó được cấp trên cơ sở nào. Các điều khoản quy định quyền tiếp cận của vợ, chồng của công dân Ba Lan vào thị trường lao động sẽ khác. Trong trường hợp này, điều quan trọng là giấy phép cư trú tạm thời có được cấp trên cơ sở hôn nhân hay không

Thông tin thêm về thủ tục hợp pháp hóa việc cư trú và làm việc của vợ, chồng của công dân Ba Lan có sẵn trong tab: NHẬP CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH.

Nhóm này cũng bao gồm những người nước ngoài ở Ba Lan có:

- tình trạng tị nạn;

- bảo hộ bổ sung;

- giấy phép đồng ý cho lưu trú vì lý do nhân đạo hoặc giấy phép châm chước cho lưu trú.

 

Hoạt động kinh doanh theo các điều kiện tương tự như công dân Cộng hòa Ba Lan cũng có thể được tiến hành bởi những người nước ngoài có Thẻ Người Ba Lan hợp lệ và những người đang hưởng sự bảo vệ tạm thời ở Ba Lan.

Chú ý! Các hiệp định quốc tế giữa các quốc gia cụ thể và Ba Lan có thể đưa ra các hạn chế hoặc quyền hạn bổ sung liên quan đến khả năng tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cần kiểm tra chắc chắn rằng điều ước quốc tế quy định về vấn đề này không áp dụng đối với nước xuất xứ của người nước ngoài. Bộ Ngoại giao có duy trì cơ sở dữ liệu hiệp ước trực tuyến để có thể kiểm tra những thông tin đó.

Các thành viên gia đình của người nước ngoài mà các hiệp định quốc tế nói trên đề cập đến và những người có giấy phép cư trú tạm thời, có thể tiến hành và thực hiện hoạt động kinh tế theo các điều kiện như những người nước ngoài này.

Các thành viên gia đình có giấy phép cư trú tạm thời, được cấp liên quan đến việc nhập cảnh hoặc cư trú tại Ba Lan với mục đích đoàn tụ gia đình người nước ngoài (những người có giấy phép cư trú tạm thời và đang tiến hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở ghi trong sổ đăng ký kinh doanh theo nguyên tắc có đi có lại), có thể thực hiện và tiến hành hoạt động kinh tế theo các điều kiện giống như những người nước ngoài này.

Nên biết! Những người quan tâm đến việc điều hành hoạt động kinh tế ở Ba Lan có thể liên hệ với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Ba Lan (PARP), Nơi có tổ chức đào tạo cho các doanh nhân và có tổ chức các khóa học sau đại học về lĩnh vực khởi nghiệp

Đánh giá chúng tôi

Please add 5 and 6.