+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

KHẢ NĂNG GIA HẠN VISA

Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan theo thị thực và muốn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan sau khi hết thời hạn lưu trú cho phép ở Ba Lan theo thị thực này, cần phải xin giấy phép cư trú tạm thời (có thể tìm thêm thông tin về giấy phép cư trú tạm thời trong tab CƯ TRÚ TẠI BA LAN).

Chú ý! Thị thực được cấp cho một thời hạn cụ thể - thời hạn đó được ghi rõ trong nhãn dán thị thực.

Tuy nhiên, thời gian một người nước ngoài thực sự có thể ở lại Ba Lan thường ngắn hơn. Điều này có nghĩa là, ví dụ, thị thực có thể có thời hạn một năm nhưng người nước ngoài chỉ có thể được phép lưu trú tại Ba Lan trong thời gian 6 tháng.

Vượt quá thời gian này có được coi là kéo dài lưu trú trái phép. Trong tình huống như vậy, việc lưu trú của người nước ngoài sẽ bị coi là bất hợp pháp, có thể đi kèm với những hậu quả cụ thể.

Việc gia hạn thị thực ở Ba Lan chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ.

GIA HẠN BẮT BUỘC VISA SCHENGEN

Thời hạn hiệu lực của thị thực đã cấp hoặc thời gian lưu trú được cấp theo thị thực đó có thể được gia hạn nếu người được cấp thị thực chứng minh được rằng, do những trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do nhân đạo, họ không thể rời khỏi lãnh thổ của các Quốc gia Thành viên trước khi thị thực hết hạn hoặc trước khi kết thúc thời hạn lưu trú được phép theo thị thực.

GIA HẠN KHÔNG BẮT BUỘC VISA SCHENGEN

Thời hạn hiệu lực của thị thực đã cấp hoặc thời gian lưu trú cho phép theo thị thực này có thể được gia hạn nếu người được cấp thị thực chứng minh được sự tồn tại của các lý do cá nhân quan trọng biện minh cho nhu cầu gia hạn thị thực hoặc thời gian lưu trú được phép theo thị thực.

GIA HẠN VISA QUỐC GIA

Người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan có thể gia hạn giá trị của thị thực quốc gia hoặc thời gian lưu trú được phép theo thị thực này, nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có lợi ích nghề nghiệp hoặc cá nhân quan trọng của người nước ngoài hoặc vì lý do nhân đạo ngăn cản người đó rời Ba Lan trước khi thị thực quốc gia hết hạn hoặc trước khi kết thúc thời hạn lưu trú được thị thực này cho phép;

2. Các sự kiện là lý do xin gia hạn thị thực xảy ra không phụ thuộc vào ý muốn của người nước ngoài và không thể lường trước được vào ngày nộp hồ sơ xin thị thực quốc gia;

3. Các tình tiết của vụ việc không chỉ ra rằng mục đích lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan sẽ khác với mục đích đã khai báo;

4. Không xuất hiện những lý do mà từ đó bị từ chối cấp thị thực quốc gia.

Thị thực quốc gia có thể được gia hạn một lần, nhưng thời gian lưu trú trên cơ sở thị thực quốc gia được gia hạn không được vượt quá thời gian lưu trú được quy định đối với thị thực quốc gia, tức là 1 năm.

Thị thực quốc gia hoặc thời gian lưu trú theo thị thực này cũng có thể được gia hạn đối với người nước ngoài đang ở trong bệnh viện và tình trạng sức khỏe của họ loại trừ khả năng rời khỏi Ba Lan. Người nước ngoài sẽ có thể ở lại Ba Lan cho đến ngày tình trạng sức khỏe của mình cho phép rời khỏi lãnh thổ này.

CÁC GIẤY TỜ CƠ BẢN

Hồ sơ phải được nộp cho cơ quan tỉnh có thẩm quyền theo nơi cư trú  của người nước ngoài.

Để xin gia hạn visa, cần phải nộp các giấy tờ sau:

  1. Đơn đã điền đầy đủ thông tin;
  2. Ảnh hiện tại (phù hợp với yêu cầu);
  3. Hộ chiếu hợp lệ;
  1. Các tài liệu xác nhận:

- giấy chứng nhận hiện tại đăng ký hộ khẩu tạm trú;

- mục đích lưu trú và việc cần thiết phải gia hạn thị thực (ví dụ: giấy chứng nhận nhập viện của bệnh viện, thư hoặc tài liệu xác nhận các lý do khác);

        - có bảo hiểm y tế;

        -  có các nguồn tài chính cần thiết để trang trải các chi phí ở Ba Lan;

        - các lý do khác được nêu trong đơn

  1. Bằng chứng thanh toán lệ phí.

Trong quá trình xét đơn, văn phòng Tỉnh có thể yêu cầu người nước ngoài đến trình diện trực tiếp tại văn phòng và cung cấp thêm các tài liệu để xác nhận tình trạng công việc đã khai.

LỆ PHÍ

Thị thực Schengen: nếu đáp ứng các điều kiện về việc gia hạn thị thực Schengen bắt buộc, thì việc gia hạn sẽ là miễn phí.

Phí gia hạn thị thực Schengen tùy chọn là tương đương với 30 EUR (việc chuyển đổi EUR tương đương sang PLN được thực hiện theo tỷ giá hối đoái trung bình do Ngân hàng Quốc gia Ba Lan công bố vào ngày cuối cùng trước ngày nộp đơn).

Thị thực quốc gia: lệ phí gia hạn thị thực quốc gia là 406 PLN. Lệ phí sẽ được hoàn lại trong trường hợp có quyết định từ chối, theo yêu cầu của người nộp.

Các chi phí này có thể được thanh toán tại quầy thu ngân của văn phòng Tỉnh, nơi mà thủ tục đang chờ xử lý, hoặc chúng có thể được chuyển vào tài khoản của ủy ban. Thông tin về số tài khoản có thể lấy được từ Tỉnh trưởng có thẩm quyền, nơi mà đơn sẽ được nộp.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 9 plus 4.