+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN EU

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU là giấy phép cho phép cư trú cố định tại Ba Lan. Quyết định cho phép cư trú được cấp không thời hạn. Bản thân thẻ cư trú có giá trị trong 5 năm, có nghĩa là thẻ phải được thay thế cứ 5 năm một lần như một phần của thủ tục đổi thẻ. Tuy nhiên, không cần phải nộp lại đơn xin cấp lại giấy phép và lại trải qua quy trình của thủ tục xin cấp giấy phép đó.

Giấy phép này cho phép làm việc tại Ba Lan mà không cần phải xin thêm giấy tờ khác. Để kiểm tra xem người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền Ba Lan cấp có thể làm việc tại một quốc gia EU khác hay không, hãy kiểm tra xem vấn đề này được quy định như thế nào bởi các quy định của quốc gia nước thành viên, nơi người nước ngoài dự định làm việc.

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU (thẻ cư trú dài hạn của cư dân EU) do Ba Lan cấp cho phép  đi đến các quốc gia khác trong khối Schengen. Tuy nhiên, thời gian lưu trú của người nước ngoài trên cơ sở này không được vượt quá 90 ngày trong thời hạn 180 ngày. Nếu một người nước ngoài dự định ở lại một quốc gia khác lâu hơn giới hạn cho phép, người đó nên hợp pháp hóa thời gian lưu trú của mình trên cơ sở các quy định hiện hành tại quốc gia đó.

 

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CỦA CƯ DÂN EU

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU có thể được cấp cho người nước ngoài:

 • - Đã cư trú ở Ba Lan hợp pháp và liên tục không bị gián đoạn trong ít nhất 5 năm
 • - Có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên trong thời gian 3 năm cư trú tại Ba Lan ngay trước khi nộp hồ sơ (trường hợp người có Thẻ Xanh thì cần thu nhập ổn định trong thời gian 2 năm);
 • - Có bảo hiểm y tế;
 • - Có đảm bảo quyền sở hữu với căn hộ;
 • - Xuất trình tài liệu chứng nhận có đăng ký hộ khẩu tạm trú hoặc giấy chứng nhận về việc không thể có được đăng ký đó;
 • - Có kiến thức đã được xác nhận về ngôn ngữ Ba Lan (ít nhất là trình độ B1)

 

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

Thủ tục xét cấp giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU tiến hành tại văn phòng Tỉnh có thẩm quyền theo nơi cư trú của người nước ngoài.

Đơn phải được người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan nộp, tức là nộp không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian lưu trú hợp pháp (ví dụ: vào ngày cuối cùng có hiệu lực của thẻ cư trú tạm thời hoặc thị thực của họ)

Để xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, cần phải nộp các tài liệu sau:

Chú ý! Khi nộp hồ sơ phải xuất trình hộ chiếu gốc. Hộ chiếu sẽ được trả lại trong cùng buổi nộp đơn, nó không được lưu giữ tại Văn phòng trong bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục.

 • - 4 ảnh hiện tại phù hợp với các yêu cầu;
 • - Giấy tờ xác nhận thời gian lưu trú hợp pháp và không bị gián đoạn 5 năm theo yêu cầu trên lãnh thổ Ba Lan (ví dụ: bản sao hộ chiếu cũ có thị thực và dấu xác nhận xuất cảnh và nhập cảnh Ba Lan - phải xuất trình bản chính để đối chiếu).
 • - Các tài liệu cần thiết để xác nhận dữ liệu điền trong đơn và các lý do biện luận cho việc xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU - bao gồm các tài liệu xác nhận:

- số người phụ thuộc hiện tại và trong ba năm cuối cùng (bản tuyên bố về số người phụ thuộc có chữ ký của người nước ngoài);

- có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên (ví dụ: hợp đồng lao động và tờ khai thuế PIT-37 / PIT-11 có bằng chứng xác nhận đã nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền);

- có bảo hiểm y tế (ví dụ: bản khai báo ZUS RCA hợp lệ cùng với xác nhận đã gửi tài liệu cho ZUS);

 • - Quyền sở hữu hợp pháp đối với căn hộ mà người nước ngoài sẽ ở;

Chú ý! Hợp đồng cho mượn căn hộ không được coi là quyền sở hữu hợp pháp đối với mặt bằng, trừ khi người cho mượn là con cháu, bố mẹ, ông bà, vợ  chồng, bố mẹ vợ hoặc anh chị em của người nước ngoài.

 • - Chứng chỉ chính thức về kiến thức tiếng Ba Lan

CHÚ Ý! Ngày 24 tháng 6 năm 2023 đã có hiệu lực quy định của Bộ Nội vụ và Hành chính ra ngày 31 tháng 5 năm 2023 về danh sách các chứng chỉ kiến ​​thức về tiếng Ba Lan xác nhận kiến ​​thức về ngôn ngữ này cần thiết để cấp giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu. Danh sách đầy đủ các tài liệu có thể được tìm thấy ở đây:

 • - Bằng chứng về việc thanh toán lệ phí.

Chú ý! Tỉnh trưởng đóng dấu vào giấy thông hành của người nước ngoài xác nhận việc nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU đúng hạn (và không có sai sót về hình thức). Việc lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở đóng dấu được coi là hợp pháp (ngay cả khi hiệu lực của thị thực hoặc thẻ cư trú trước đó hết hạn) cho đến khi quyết định cấp phép được ban hành, và trong trường hợp khiếu nại quyết định tiêu cực, cho đến thời điểm, khi quyết định của cơ quan phúc thẩm trở thành cuối cùng.

Con dấu trong hộ chiếu (nếu đó là cơ sở duy nhất để lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan) không cho phép đi đến các nước khác trong khối Schengen. Có con dấu xác nhận tính hợp pháp của việc lưu trú, người nước ngoài có thể đi về nước xuất xứ, nhưng sẽ không thể trở lại Ba Lan / đi qua biên giới của khối Schengen (để nhập cảnh lại Ba Lan, phải xin thị thực - đối với công dân của các quốc gia không thuộc phạm vi du lịch miễn thị thực).

Lệ phí

Lệ phí (cần đính kèm với đơn đăng ký tại thời điểm nộp đơn) để cấp giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU là 640 PLN. Lệ phí được trả lại theo yêu cầu của người nước ngoài trong trường hợp có quyết định tiêu cực (ngừng thủ tục hoặc hồ sơ không được thẩm định). Trong trường hợp nhận được  quyết định tích cực, người nước ngoài phải trả thêm 50 PLN để cấp thẻ cư trú.

Lệ phí có thể thanh toán tại quầy thu ngân của văn phòng Tỉnh, nơi đang chờ giải quyết thủ tục hoặc có thể chuyển vào tài khoản của văn phòng có thẩm quyền. Thông tin về số tài khoản có thể được lấy trực tiếp tại văn phòng hoặc trên trang web www.gov.pl (sau khi chọn văn phòng Tỉnh, nơi nộp đơn).

Thời gian thủ tục

Thời gian chờ đợi quyết định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định, thủ tục cấp giấy phép cho người nước ngoài phải được hoàn thành chậm nhất là trong thời gian 3 tháng kể từ ngày bắt đầu.

Nếu văn phòng Tỉnh không giải quyết vấn đề đúng thời hạn, thì cần thông báo cho người nước ngoài về sự việc này, giải thích lý do chậm trễ và cho biết ngày mới để giải quyết vấn đề.

Thời hạn của giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU có giá trị vô thời hạn, tuy nhiên cứ  5 năm một lần phải thay thẻ cư trú. Đơn xin cấp thẻ cư trú khác phải được nộp ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn hiệu lực của thẻ cư trú.

Thủ tục khiếu nại

Người nước ngoài không hài lòng với quyết định của Tỉnh trưởng có thể khiếu nại lên Trưởng Văn phòng người ngoại quốc ở Vác-sa-va thông qua Tỉnh trưởng, người đã ban hành quyết định. Khiếu nại bằng văn bản phải được nộp trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thủ tục khiếu nại, vấn đề cần được giải quyết trong thời gian 2 tháng kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Người nước ngoài có quyền khiếu nại quyết định của Trưởng Văn phòng người ngoại quốc đến Tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được giao quyết định.

Quan trọng: việc nộp đơn khiếu nại lên tòa án hành chính không hợp pháp hóa việc lưu trú. Điều này có nghĩa là người nước ngoài, nếu không có giấy tờ hợp lệ khác cho phép ở lại Ba Lan, trong tình thế này phải rời khỏi Ba Lan..

 

TỪ CHỐI MỞ THỦ TỤC XÉT

Người nước ngoài không được bắt đầu thủ tục xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, cũng như không được nhận giấy phép này, nếu:

 

 • Đang lưu trú ở Ba Lan
  - không có giấy tờ cho phép cư trú (tức là trái với các quy định);
  - trên cơ sở thị thực Schengen cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Ba Lan, được cấp vì lý do nhân đạo;
  - với mục đích theo học đại học hoặc đào tạo nghề,
  - liên quan đến ý định bắt đầu hoặc tiếp tục học tập ở Ba Lan,
  - trên cơ sở nhận được giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo, giấy phép châm chước lưu trú, tị nạn hoặc bảo hộ tạm thời,
  - trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời do hoàn cảnh cần lưu trú ngắn hạn tại Ba Lan;

- trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích thực hiện công việc theo phương thức thuyên chuyển trong nội bộ công ty hoặc giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích tận dụng sự di chuyển dài hạn hoặc giấy phép tạm trú do hoàn cảnh cần lưu trú ngắn hạn;
- trên cơ sở giấy phép lưu thông biên giới địa phương.

 • - Là nhân viên biệt phái với mục đích cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc là người cung cấp dịch vụ xuyên biên giới;
 • - Đang ở trong một trung tâm có canh gác hoặc trong trại giam dành cho người nước ngoài hoặc bị cấm xuất cảnh,
 • - Đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tạm giam,
 • - Đã bị buộc phải hồi hương và thời hạn tự nguyện hồi hương quy định trong quyết định trong vụ việc này vẫn chưa hết, ngay cả trong trường hợp kéo dài thời hạn này,
 • - Có bị ràng buộc rời khỏi Ba Lan;
 • - Đang lưu trú ngoài Ba Lan;
 • - Đã không nộp dấu vân tay cho mục đích cấp thẻ cư trú

 

TỪ CHỐI CẤP GIẤY PHÉP

Người nước ngoài sẽ không nhận được giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, nếu:

- không đáp ứng các yêu cầu nêu trên;

- điều đó được yêu cầu vì lý do an toàn, trật tự công cộng hoặc lợi ích của Ba Lan.

 

THU HỒI GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CỦA CƯ DÂN EU

Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU có thể bị thu hồi.

Điều này xảy ra trong các trường hợp sau:

 • - Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU nhận được một cách bất hợp pháp;
 • - Người nước ngoài là một mối nguye hiểm cho quốc phòng, an ninh nhà nước hoặc việc bảo vệ trật tự, an toàn công cộng,
 • - Người nước ngoài đã rời Ba Lan hơn 6 năm.
 • - Người nước ngoài đã rời khỏi lãnh thổ của Liên minh Châu Âu trong những khoảng thời gian liên tiếp sau đây:
  a) 12 tháng,
  b) 24 tháng đối với trường hợp đã từng có giấy phép cư trú tạm thời để làm công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hoặc là thành viên trong gia đình người nước ngoài đã từng có giấy phép đó.
 • - Người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU trên lãnh thổ của một quốc gia EU khác,
 • - Người nước ngoài đã bị tước quy chế tị nạn hoặc sự bảo vệ bổ sung theo quy định của pháp luật, nếu giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU được cấp liên quan đến việc lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở quy chế tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung.

Chú ý! Giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU sẽ hết hạn theo quy định của pháp luật vào ngày nhập quốc tịch Ba Lan.

Cơ sở pháp lý

Đạo luật về người nước ngoài ngày 12 tháng 12 năm 2013 (tức là Công báo năm 2020, mục 35)

 

CƯ TRÚ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN

TRÚ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN TRONG TRƯỜNG HỢP XIN GIẤY PHÉP CƯ TRÚ DÀI HẠN CỦA CƯ DÂN EU

Thời gian cư trú của người nước ngoài được coi là không bị gián đoạn khi bất kỳ một lần gián đoạn nào trong đó:

 • - Không dài hơn 6 tháng và tổng thời gian tất cả các lần gián đoạn không vượt quá 10 tháng trong thời gian 5 năm;
 • - Không dài hơn 12 tháng và tổng thời gian tất cả các lần gián đoạn không vượt quá 18 tháng trong thời gian 5 năm - điều này chỉ áp dụng cho người nước ngoài đã cư trú trên lãnh thổ của một Quốc gia thành viên EU khác trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời để làm việc trong một ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao ( cái gọi là Thẻ Xanh).

Thời gian ở Ba Lan vẫn được coi là không bị gián đoạn nếu sự gián đoạn đó là do:

 • - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc làm việc bên ngoài Ba Lan theo hợp đồng ký kết với người sử dụng lao động có trụ sở tại Ba Lan;
 • - Đi cùng với người nước ngoài được đề cập ở điểm trên bởi vợ / chồng hoặc con chưa thành niên của nguiowif đó,
 • - Hoàn cảnh cá nhân đặc biệt cần sự hiện diện của người nước ngoài bên ngoài Ba Lan, nếu thời gian vắng mặt ở Ba Lan kéo dài hơn 6 tháng,
 • - Ra khỏi Ba Lan với mục đích thực tập hoặc tham gia các lớp học được lên kế hoạch trong năm học tại một trường đại học Ba Lan

Chỉ một nửa thời gian lưu trú của người nước ngoài được tính vào thời gian 5 năm cư trú tại Ba Lan, nếu người nước ngoài lưu trú trên cơ sở:

 • - Thị thực, được cấp cho mục đích học đại học, cao học hoặc tiến sĩ;
 • - Thị thực được cấp để học nghề;
 • - Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học tập tại các trường đại học (đại học, cao học hoặc tiến sĩ);
 • - Giấy phép cư trú tạm thời để học nghề;
 • - Thủ tục cấp quy chế tị nạn (trong trường hợp thủ tục cấp quy chế tị nạn kéo dài hơn 18 tháng, thì toàn bộ thời gian lưu trú tại Ba Lan trong quá trình thủ tục sẽ được tính).

Thời gian cư trú 5 năm tại Ba Lan không bao gồm thời gian lưu trú của người nước ngoài:

 • - Là nhân viên biệt phái bởi nhà cung cấp dịch vụ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ xuyên biên giới hoặc là người cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ xuyên biên giới;
 • - Lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực Schengen, chỉ cho phép nhập cảnh và lưu trú tại Ba Lan, được cấp vì lý do nhân đạo, vì lợi ích của nhà nước hoặc nghĩa vụ quốc tế;
 • - Trong thời gian học tập ở Ba Lan

CHÚ Ý! Theo ý nghĩa của các quy định về di cư, học tập cũng bao gồm việc học tại trường đại học với hình thức đào tạo khác với chính quy ở các chu kỳ thứ nhất, chu kỳ thứ hai, chu kỳ học thạc sĩ thống nhất và các hình thức giáo dục khác tại các trường đại học);

 • - Đã bị buộc phải hồi hương và thời hạn tự nguyện hồi hương quy định trong quyết định trong vụ việc này vẫn chưa hết, cả trong trường hợp kéo dài thời hạn này
 • - Đang có nghĩa vụ rời khỏi Ba Lan (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định từ chối gia hạn thị thực Schengen hoặc thị thực quốc gia, cấp giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc quyết định thu hồi giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc quyết định từ chối cấp quy chế tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung hoặc quyết định ngừng thủ tục cấp quy chế tị nạn, hoặc quyết định thu hồi quy chế tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung hoặc rút giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo – đã trở thành quyết định cuối cùng và trong trường hợp quyết định do cấp trên ra, tính từ ngày quyết định cuối cùng được giao cho người nước ngoài);
 • - Là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài;
 • - Đang cư trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp với mục đích thực hiện công việc theo sự điều động trong nội bộ công ty, để sử dụng di chuyển lâu dài và được cấp do hoàn cảnh cần lưu trú ngắn hạn.
 • - Trong thời gian chờ thủ tục cấp cho người đó quy chế tị nạn, nếu thr tục kết thúc với kết quả từ chối cấp cho người đó quy chế tị nạn hoặc sự bảo họ bổ sung;
 • - Trên cơ sở giấy phép lưu thông biên giới địa phương.

 

THẺ XANH

Trong trường hợp nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU ở Ba Lan bởi một người nước ngoài đã cư trú hợp pháp và liên tục trên lãnh thổ của EU trong ít nhất 5 năm trên cơ sở giấy phép được gọi là Thẻ Xanh, thời gian lưu trú 5 năm tại Ba Lan sẽ được tính tổng thời gian lưu trú hợp pháp trên lãnh thổ các nước EU. Quan trọng! Trong ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU, người nước ngoài phải cư trú ở Ba Lan trên cơ sở Thẻ Xanh do các cơ quan có thẩm quyền của Ba Lan cấp.

 

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 5 plus 4.