+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

NẠN NHÂN VỊ THÀNH NIÊN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn nhân vị thành niên của nạn buôn bán người, tức là một người dưới 18 tuổi, được nhập vào Chương trình Hỗ trợ và Bảo vệ Nạn nhân / Nhân chứng của nạn buôn người do KCIK thực hiện.

Nếu nạn nhân vị thành niên của nạn buôn bán người không có người đi kèm ở Ba Lan, thì tòa án giám hộ sẽ ra quyết định đưa người này vào một cơ sở chăm sóc - giáo dục đặc biệt được chuẩn bị để tiếp nhận các nạn nhân vị thành niên của nạn buôn bán người hoặc vào một gia đình nuôi dưỡng và chỉ định một đại diện hợp pháp, tức là một viên chức quản chế.

Viên chức quản chế đại diện cho đứa trẻ trong các thủ tục tố tụng trước tòa án giám hộ và trong các thủ tục khác, ví dụ: liên quan đến việc hợp pháp hóa lưu trú ở Ba Lan, hoặc việc tổ chức cho đứa trẻ trở về nước xuất xứ (với điều kiện là vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ và nếu thủ tục cho phép trở lại đất nước này một cách an toàn).

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
What is the sum of 8 and 5?