+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

QUYỀN CỦA CÁC NẠN NHÂN NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn nhân của nạn buôn người hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, người đã cắt đứt liên lạc với thủ phạm, có thể làm việc ở Ba Lan mà không cần giấy phép lao động.

Người sử dụng thời gian để suy nghĩ và đang lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận phù hợp do cơ quan thực thi pháp luật cấp sẽ không được quyền làm việc. Quyền làm việc được cấp cho nạn nhân của nạn buôn người đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Nạn nhân của nạn buôn người cũng có thể xin trợ cấp xã hội. Sự hỗ trợ theo hệ thống trợ giúp xã hội dành cho: người nước ngoài được xác định ở Ba Lan là nạn nhân của nạn buôn bán người cư trú ở Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận xác nhận rằng họ là nạn nhân của buôn bán người hoặc giấy phép cư trú tạm thời cho nạn nhân của buôn bán người.

Nạn nhân của hành vi mua bán người cũng có quyền yêu cầu đền bù (làm thỏa mãn và bồi thường). Thủ tục tố tụng đền bù được xử lý tại tòa án cấp huyện và được bắt đầu theo yêu cầu của người bị hại hoặc người có quyền khác (trong một số trường hợp có cả công tố viên). Đơn đòi hỏi đền bù không phụ thuộc vào việc kết án thủ phạm của hành vi phạm tội.

Đánh giá chúng tôi

Please add 4 and 4.