+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

SỨC KHỎE

Ở Ba Lan, bạn có thể được điều trị trong dịch vụ y tế công cộng (miễn phí) hoặc tư nhân (khi đó cần phải trả tiền cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe).

Nếu muốn sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí, cần được bảo hiểm trong Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ). Nhờ có bảo hiểm NFZ, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ của các cơ sở y tế tư nhân, nhưng cơ sở đó phải có hợp đồng với Quỹ Y tế Quốc gia - thông tin thêm về NFZ có tại đây https://www.nfz.gov.pl/

Tất cả những người làm việc tại Ba Lan, kể cả người nước ngoài, đều phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều này có nghĩa là khoản đóng góp cho Quỹ Y tế Quốc gia được trả từ tiền lương hàng tháng của họ (thường do người sử sụng lao động thực hiện). Sau khi đăng ký hợp lệ vào Quỹ Y tế Quốc gia, các quyền lợi sức khỏe mà người được bảo hiểm được hưởng cũng có thể được sử dụng bởi các thành viên trong gia đình gần nhất của họ (vợ, chồng và con cái, ông bà, cha mẹ sống cùng với người được bảo hiểm), nếu như họ không được bảo hiểm theo cách khác.

Nếu một người (kể cả người nước ngoài) không được Quỹ Y tế Quốc gia bảo hiểm, họ có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng chỉ với một khoản phí. Nếu người đó có hợp đồng bảo hiểm với một công ty tư nhân, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe. Ở nhiều cơ sở y tế tư nhân, có thể mua cái gọi là thuê bao, tức là hàng tháng trả cho cơ sở y tế một khoản tiền nhất định cho một gói dịch vụ y tế cụ thể. Giá cả khác nhau tùy thuộc vào từng cơ sở y tế cũng như các gói dịch vụ có thể được mua. Thông tin chi tiết có thể nhận được từ các công ty bảo hiểm tư nhân cụ thể.

Theo nguyên tắc, người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan theo diện thị thực không được sử dụng dịch vụ y tế công cộng ở Ba Lan miễn phí.

Công dân của Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Nga, Serbia và Tunisia có quyền hưởng lợi từ một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tài trợ từ công quỹ trên cơ sở các hiệp ước do quốc gia của họ ký kết với Ba Lan. Các hiệp ước chỉ liên quan đến những dịch vụ cụ thể hoặc chỉ những nhóm người nước ngoài cụ thể. Để tìm hiểu thêm, cần phải tham khảo ý kiến ​​đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của của nước mình.

Công dân Nga tạm trú tại Ba Lan được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí trong trường hợp khẩn cấp và tai nạn, cho đến khi tình trạng của bệnh nhân cho phép vận chuyển về nước xuất xứ.

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Một người đang cư trú tại Ba Lan hợp pháp và không có bảo hiểm y tế bắt buộc, có thể tham gia bảo hiểm tự nguyện. Để đạt được mục đích này, cần nộp đơn đăng ký thích hợp cho Quỹ Y tế Quốc gia tại chi nhánh của Quỹ Y tế Quốc gia cấp tỉnh, có thẩm quyền theo nơi cư trú.

Đơn đăng ký có sẵn tại trụ sở của các chi nhánh và trên trang web của các chi nhánh NFZ

Chi tiết liên hệ của các chi nhánh NFZ có tại đây

Giới thiệu là gì

Giấy giới thiệu là tài liệu được cấp do bác sĩ chỉ định xét nghiệm hoặc cho phép đăng ký khám bác sĩ chuyên khoa. Giới thiệu sẽ cân thiết khi đến các bác sĩ chuyên khoa trong phạm vi chăm sóc của NFZ. Nếu bạn muốn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ chuyên khoa miễn phí hoặc trải qua các xét nghiệm, giấy giới thiệu cũng phải được cấp bởi bác sĩ ở trong phạm vi chăm sóc của NFZ (không thể được cấp do bác sĩ mà bạn đã khám miễn phí).

 

CÁC ĐƯỜNG LINK HỮU ÍCH

Thanh tra Quyền của Bệnh nhân− http://www.bpp.gov.pl

Sách hướng dẫn của ZUS "Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người Ba Lan làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Ba Lan" − https://www.zus.pl/documents/10182/167567/porad21.pdf/dd301159-e1e4-42ec-8106-929e86c330ba

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 9 plus 3.