+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

THẺ CƯ TRÚ VÀ THẺ CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA CÔNG DÂN EU

Nghĩa thành viên gia đình của một công dân EU (các quốc gia EEA / Liên bang Thụy Sĩ) ở đây phải được hiểu là người nước ngoài không phải là công dân EU, người là:

- vợ, chồng của công dân EU;

- con, cháu chắt ruột của công dân EU hoặc của vợ, chồng người đó, từ 21 tuổi trở xuống hoặc đang phụ thuộc vào công dân EU hoặc vợ, chồng của người đó;

- cha mẹ, ông bà, cụ kỵ của công dân EU hoặc của vợ, chồng người đó, phụ thuộc vào công dân EU hoặc vợ, chồng của người đó – những người sẽ đến hoặc đang ở cùng công dân EU.

Chú ý! Thủ tục cấp thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU không áp dụng cho trường hợp các thành viên gia đình của công dân Ba Lan (bao gồm cả vợ, chồng của họ). Vợ, chồng (người nước ngoài không phải là công dân EU) của công dân Ba Lan hợp pháp hóa việc lưu trú của họ ở Ba Lan trên cơ sở các quy định của Đạo luật về người nước ngoài. Thông tin chi tiết về chủ đề này có trong tab: HỢP PHÁP HÓA CƯ  TRÚ VỢ, CHỒNG CỦA CÔNG DÂN CỘNG HÒA BA LAN.

 

Nếu thời gian lưu trú tại Ba Lan của một công dân EU cùng với thành viên gia đình của mình kéo dài hơn 3 tháng, thành viên gia đình của người đó có nghĩa vụ phải xin cấp thẻ cư trú của thành viên gia đình công dân EU tại Ba Lan. Điều này cũng áp dụng cả cho các trường hợp, khi thành viên gia đình có thị thực hợp lệ được cấp dài hơn 3 tháng - người đó cũng có nghĩa vụ nộp đơn xin thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU, nếu thời gian lưu trú dự kiến ở Ba Lan dài hơn 3 tháng.

Đơn xin cấp thẻ cư trú cho một thành viên gia đình của một công dân EU phải được trực tiếp nộp cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi lưu trú tại Ba Lan, nhưng không muộn hơn là vào ngày sau khi hết hạn ba tháng tính từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan.

 

Cùng theo đơn phải kèm theo:

- 1 bản sao giấy thông hành của người nước ngoài;

- 5 ảnh màu hiện tại - hướng dẫn chụp ảnh có sẵn tại đây

- giấy chứng nhận đăng ký lưu trú của công dân Liên minh châu Âu tại Ba Lan được cấp cho công dân Liên minh châu Âu mà thành viên gia đình đang lưu trú tại Ba Lan;

- tài liệu xác nhận nhập cảnh hợp pháp vào Ba Lan;

- vợ, chồng - tài liệu xác nhận đăng ký hôn;

- con, cháu chắt - tài liệu xác nhận sự tồn tại của các mối quan hệ gia đình và tài liệu xác nhận tuổi tác hoặc chứng nhận đang sống phụ thuộc vào công dân của một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu khác Ba Lan;

- cha mẹ (cha mẹ của công dân EU hoặc cha mẹ của vợ, chồng người đó, đang phụ thuộc vào công dân EU hoặc vợ, chồng của người đó) - tài liệu xác nhận sự tồn tại của mối quan hệ gia đình và tài liệu xác nhận việc đang sống phụ thuộc vào công dân của Quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác Ba Lan;

- tài liệu xác nhận việc lưu trú hợp pháp tại Ba Lan;

- bằng chứng về việc có đủ tài chính để trang trải chi phí lưu trú mà không cần sử dụng trợ cấp xã hội.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài kèm theo đơn phải được nộp cùng với bản dịch sang tiếng Ba Lan do một phiên dịch viên tuyên thệ của Ba Lan chuẩn bị.

Chú ý! Thẻ cư trú của người nước ngoài - thành viên gia đình của công dân EU được cấp miễn phí.

Thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU có giá trị trong 5 năm và nếu thời gian dự định lưu trú của một công dân EU tại Ba Lan, mà thành viên gia đình sẽ đến với người đó hoặc đang ở cùng, ngắn hơn 5 năm - thì tài liệu này có giá trị trong khoảng thời gian dự định cư trú của công dân EU tại Ba Lan.

Chú ý! Trong trường hợp, nếu người nước ngoài - thành viên gia đình công dân EU là vợ, chồng của công dân đó, thì văn phòng Tỉnh, trước khi cấp thẻ cư trú cho thành viên gia đình của công dân EU, sẽ xác minh tính xác thực của cuộc hôn nhân, tức là liệu nó có phải được sắp đặt để lách luật hay không. Với mục đích này, các cặp vợ chồng có thể được gọi đến nói chuyện với viên chức để xác minh rằng việc cưới xin không phải là ảo.

Thành viên gia đình của công dân EU, bản thân không phải là công dân EU, nhận được quyền cư trú cố định sau 5 năm lưu trú không gián đoạn ở Ba Lan với công dân EU.

Cũng có khả năng nhận được quyền cư trú cố định trước khi hết thời hạn 5 năm nêu trên. Điều này áp dụng cho trường hợp, khi công dân EU đã có được quyền cư trú cố định tại Ba Lan trước khi kết thúc 5 năm cư trú trên cơ sở là một nhân viên hoặc một người tự kinh doanh tại Ba Lan. Trong tình huống như vậy, thành viên trong gia đình của người đó cũng có quyền nhận được giấy phép cư trú cố định tại Ba Lan.

Thành viên gia đình của công dân EU đã có quyền cư trú cố định tại Ba Lan sẽ nhận được thẻ cư trú cố định cho thành viên gia đình của công dân EU. Để có được thẻ cư trú cố định cho thành viên gia đình của công dân EU, các tài liệu sau đây phải được trực tiếp nộp cho văn phòng Tỉnh:

- 1 bản đơn xin thẻ cư trú cố định cho thành viên gia đình của công dân EU, được hoàn thành bằng tiếng Ba Lan – mẫu đơn có sẵn tại đây

- 1 bản sao giấy thông hành;

- 4 ảnh màu hiện tại - hướng dẫn chụp ảnh có sẵn tại đây

- tài liệu xác nhận 5 năm lưu trú liên tục ở Ba Lan cùng với công dân EU;

- tài liệu xác nhận quyền cư trú của công dân EU tại Ba Lan, ví dụ: giấy chứng nhận về việc đăng ký lưu trú của công dân EU hoặc tài liệu xác nhận quyền cư trú cố định của công dân EU;

-  giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu, chỉ trong trường hợp nếu đó là đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú kéo dài hơn 3 tháng.

Ngoài ra, còn phải nộp thêm:

- vợ, chồng - tài liệu xác nhận hôn nhân (ví dụ: giấy đăng ký kết hôn),

- hậu duệ (con cái) - tài liệu xác nhận sự tồn tại của các mối quan hệ gia đình (ví dụ: giấy khai sinh) và tài liệu xác nhận tuổi tác hoặc sự phụ thuộc vào công dân EU hoặc vợ, chồng của người đó,

- cha mẹ - tài liệu xác nhận sự tồn tại của các mối quan hệ gia đình và tài liệu xác nhận sự phụ thuộc vào một công dân EU hoặc vợ, chồng của người đó.

Chú ý! Thẻ thường trú cho một thành viên gia đình của công dân EU được cấp miễn phí.

 

Mẫu đơn xin thẻ cư trú và thẻ cư trú cố định cho thành viên gia đình của công dân EU có sẵn tại đâyj: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/

 

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
What is the sum of 2 and 8?