+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THỊ THỰC

Công dân của các nước không thuộc Lên minh Châu Âu, những người không có quyền nhập cảnh theo chế độ miễn thị thực và không có bất kỳ giấy tờ nào khác cho phép họ nhập cảnh (ví dụ: thẻ cư trú), phải có thị thực. Thị thực xác nhận sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đối với việc nhập cảnh và lưu trú của một người cụ thể trên lãnh thổ của quốc gia đó .

Chú ý! Người nước ngoài có thị thực hợp lệ có thể bị Cơ quan Biên phòng từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan (ví dụ: nếu người đó không xuất trình đủ giấy tờ để xác nhận mục đích lưu trú). Thị thực cũng có thể bị hủy bỏ hoặc bị thu hồi tại biên giới.

 

CÁC LOẠI THỊ THỰC

Người nước ngoài có thể được cấp thị thực Schengen hoặc thị thực quốc gia.

Thị thực Schengen, được đánh dấu bằng ký hiệu "C" - được cấp cho người nước ngoài có ý định lưu trú tại Ba Lan hoặc các nước Schengen với thời gian (trong một hoặc vài lần nhập cảnh) lên đến 90 ngày trong vòng 180 ngày. Khoảng thời gian này được tính kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên.

Thị thực này cũng được cấp cho những người nước ngoài dự định di chuyển trong lãnh thổ Schengen với mục đích quá cảnh (bằng tàu hỏa, ô tô).

Thị thực quốc gia, được đánh dấu bằng ký hiệu "D" - cho phép nhập cảnh và lưu trú liên tục hoặc nhiều lần lưu trú kế tiếp nhau tại Ba Lan, kéo dài tổng cộng hơn 3 tháng. Thời hạn hiệu lực của thị thực quốc gia không được quá 1 năm. Thời gian lưu trú trên cơ sở thị thực quốc gia được xác định theo mục đích lưu trú của người nước ngoài (nếu mục đích mà người nước ngoài đã khai cho biết họ sẽ ở lại Ba Lan dưới một năm thì thời gian lưu trú mà người nước ngoài được phép trên cơ sở thị thực sẽ ngắn hơn).

Thị thực được cấp cho mục đích cụ thể. Mục đích của việc cấp thị thực được ký hiệu trên nhãn dán thị thực bằng một trong các số bên dưới. Thị thực Schengen hoặc thị thực quốc gia có thể được cấp cho mục đích :

1) „01” Du lịch;

2) „02” Thăm gia đình hoặc bạn bè;

3) „03” tham gia các sự kiện thể thao;

4) „04” Hoạt động kinh doanh;

5) „05a” Thực hiện công việc trên cơ sở giấy tuyên bố về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài đã được đăng ký vào sổ đăng ký ;

6) „05b” Làm công việc theo thời vụ với thời gian không quá 9 tháng trong năm dương lịch;

7) „06” Thực hiện công việc khác với những công việc quy định tại mục 5 và 5a (trên cơ sở giấy phép lao động);

8) „07” Thực hiện các hoạt động văn hóa hoặc tham gia các hội nghị;

9) „08” Thực hiện các nhiệm vụ chính thức của đại diện cơ quan nhà nước nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế ;

10) „09” Theo học đại học bậc một, đại học bậc hai hoặc đại học thạc sĩ đồng nhất hoặc đào tạo tại trường tiến sĩ;

11) „10” Đào tạo nghề;

12) „11” Học tập hoặc đào tạo dưới một hình thức khác với những hình thức được nêu ở điểm 9 hoặc điểm 10 (ví dụ: với mục đích học tập ở trường sau trung học);

13) „12” Giảng dạy;

14) „13” Thực hiện các công trình nghiên cứu hoặc phát triển;

15) „13a” Thực tập;

16) „13” Tham gia chương trình Dịch vụ Tình nguyện Châu Âu ;

17) „14” Điều trị;

18) „15” Đến đoàn tụ với công dân của một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu khác, Quốc gia Thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) - một bên của hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Liên minh Thụy Sĩ ;

19) „16” Tham gia chương trình trao đổi văn hóa hoặc giáo dục, chương trình viện trợ nhân đạo hoặc chương trình làm việc trong kỳ nghỉ ;

20) „17” Đến lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan với tư cách là thành viên gia đình gần nhất của người hồi hương;

21) „17a” Đến lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan với tư cách là thành viên gia đình gần nhất của người nước ngoài cư trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú cố định được cấp trên cơ sở Thẻ Người Ba Lan;

22) „17b” Đến đoàn tụ với công dân của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland được đề cập trong Điều 10 khoản 1 chữ b và d của Thỏa thuận rút khỏi EU, hoặc cùng chung sống với người đó;

23) „18” Sử dụng các quyền có được từ việc sở hữu Thẻ Người Ba Lan;

24) „19” Hồi hương;

25) „20” Sử dụng sự bảo hộ tạm thời;

26) „21” Đến vì lý do nhân đạo, vì lợi ích nhà nước hoặc nghĩa vụ quốc tế;

27) „22” Thực hiện giấy cư trú tạm thời được cấp cho mục đích đoàn tụ gia đình ;

28) „22a” Thi hành giấy phép cư trú tạm thời được cấp với mục đích thực hiện công việc theo hình thức điều động trong nội bộ doanh nghiệp ;

29) „22b” thực hiện giấy phép cư trú tạm thời được cấp liên quan đến các quy định về quyền sống cuộc sống gia đình

30) 3 Khác với  nêu trong các mục trên.

Chú ý! Trong một số trường hợp nêu trên, thị thực chỉ có thể được cấp dưới dạng thị thực quốc gia hoặc chỉ dưới dạng thị thực Schengen. Trong trường hợp quá cảnh (điểm 14 và 15), thị thực chỉ có thể được cấp dưới dạng thị thực Schengen. Thị thực chỉ có thể được cấp dưới dạng thị thực quốc gia, trong trường hợp thực hiện các quyền có được từ việc sở hữu Thẻ Người Ba Lan .

Chú ý! Trên nhãn dán thị thực, bên cạnh ký hiệu mục đích cấp thị thực, còn có các chú thích khác như: “sinh viên”, “nhà khoa học”, “thực tập sinh”, “tình nguyện viên” - tùy theo mục đích cấp thị thực .

Chú ý! Người nước ngoài có nghĩa vụ rời khỏi Ba Lan trước khi hết thời hạn lưu trú được phép theo thị thực và trước khi thị thực này hết hạn, trừ khi người đó có một giấy tờ hợp lệ khác cho phép cư trú trên lãnh thổ này - sự khác biệt giữa thời hạn thị thực và thời gian lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực đó là gì?  ->

 

XIN THỊ THỰC ĐẾN BA LAN - THỦ TỤC

 Thị thực được cấp trước khi đến Ba Lan tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán có thẩm quyền. Đơn xin cấp thị thực sẽ được cơ quan lãnh sự hoặc đơn vị ngoại giao có thẩm quyền theo nơi cư trú của người xin cấp thị thực.

Chú ý! Thị thực quốc gia cho mục đích làm việc được cấp bởi lãnh sự có thẩm quyền theo quốc gia thường trú của người nước ngoài .

Để đặt lịch hẹn, theo nguyên tắc, cần phải hoàn thành đơn xin thị thực qua trang web e-Lãnh sự quán: https://secure.e-konsulat.gov.pl/.

Cũng có thể sử dụng dịch vụ của các trung tâm thị thực VFS. Rất tiếc, các dịch vụ này không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Việc sử dụng các dịch vụ này có thể thực hiện được trên lãnh thổ của:

- Ukraine:  https://visa-pl.tlscontact.com/visa/ua/uaLWO2pl/home

- Belarus: https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/Polish/faqs.html

- Nga: https://www.vfsglobal.com/poland/russia/polish/index.html

- Thổ Nhĩ Kỳ: https://visa.vfsglobal.com/tur/pl/pol

- Ấn Độ: https://www.vfsglobal.com/poland/india/

- Trung Quốc: https://www.vfsglobal.cn/poland/china/polish/

 

Chú ý! Trong cả hai trường hợp, cần phải nộp một bộ giấy tờ cần thiết để xin cấp thị thực (thông tin về điều này có sẵn bên dưới). Trước khi đặt lịch hẹn, nên liên hệ với văn phòng lãnh sự hoặc trung tâm thị thực, nơi sẽ nộp hồ sơ để xác định những giấy tờ cần bổ sung trong từng tình huống cụ thể.

 

CÁC GIẤY TỜ CƠ BẢN

Bộ tài liệu cơ bản cần thiết để xin cấp thị thực :

- đơn xin thị thực đã hoàn thành và ký tên:

- giấy thông hành; để lãnh sự có thể cấp thị thực, giấy thông hành phải có ít nhất hai trang trống và được cấp trong vòng mười năm trở lại đây;

- 1 hoặc 2 ảnh theo yêu cầu;

- lệ phí thị thực (số tiền lệ phí phụ thuộc vào loại thị thực và quốc tịch của người nộp đơn xin cấp thị thực; phí lãnh sự phải được trả trước khi nộp đơn xin thị thực; lệ phí này không được hoàn lại trong trường hợp bị từ chối cấp thị thực);

-Bảo hiểm y tế du lịch đầy đủ và hợp lệ với số tiền được bảo hiểm ít nhất là 30.000 EUR được mua từ một công ty có đáp ứng đủ các điều kiện thích hợp. Những hãng bảo hiểm đáp ứng các tiêu chí được liệt kê trên trang web của Bộ Ngoại giao: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy.  Bảo hiểm cần phải bao gồm chi trả bất kỳ chi phí nào có thể phát sinh trong thời gian cư trú trong lãnh thổ này liên quan đến việc hồi hương vì lý do y tế, việc cần thiết chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị bệnh viện khẩn cấp hoặc tử vong .

Nghĩa vụ mua bảo hiểm có giá trị trong toàn bộ thời gian dự định lưu trú theo kế hoạch ở Ba Lan, cũng được yêu cầu đối với người nước ngoài xin thị thực cho mục đích thực hiện công việc. Cho đến nay, những người như vậy có thể mua bảo hiểm có hiệu lực cho đến khi có bảo hiểm y tế liên quan đến việc làm của họ.

Chú ý! Trong trường hợp nếu người nước ngoài có bảo hiểm được cấp liên quan đến việc thực hiện công việc hợp pháp, yêu cầu có bảo hiểm y tế (cả trong trường hợp xin thị thực quốc gia và thị thực Schengen) có thể được coi là hoàn thành .

Các tài liệu bổ sung chứng nhận:

- mục đích nhập cảnh (ví dụ: bản chính giấy phép lao động);

- có đủ nguồn tài chính để nhập cảnh, lưu trú và rời khỏi lãnh thổ Schengen hoặc Ba Lan;

- có chỗ ở

- việc sẵn sàng rời khỏi lãnh thổ Schengen (trong đó bao gồm Ba Lan) sau khi thị thực hết hạn ;

- các hoàn cảnh khác được nêu trong đơn.

Chú ý! Loại và số lượng các tài liệu bổ sung có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ quan lãnh sự; do đó, nên liên hệ trực tiếp với cơ quan lãnh sự có thẩm quyền để thu thập được thông tin đầy đủ về các tài liệu bổ sung cần thiết khi nộp đơn xin thị thực .

Chú ý! Lãnh sự có quyền yêu cầu nộp các giấy tờ bổ sung để cấp thị thực.

Quyết định cấp hoặc từ chối thị thực quốc gia cần được ban hành trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nộp đơn. Trong trường hợp đặc biệt, thời hạn có thể kéo dài đến 60 ngày.

 

THỊ THỰC CẤP CHO MỤC ĐÍCH LAO ĐỘNG

Nếu người nước ngoài xin cấp thị thực cho mục đích làm việc thì phải cung cấp bản chính :

- giấy phép lao động tại Ba Lan hoặc

- giấy tuyên bố về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài đã được ghi vào sổ đăng ký hoặc

- giấy chứng nhận đã đăng nhập đơn vào sổ đăng ký đơn về việc lao động thời vụ và

- hợp đồng lao động (nếu có) và cả

- bản in từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội  ZUS (ví dụ: ZUS RCA) để chứng nhận rằng có bảo hiểm (nếu chủ sử dụng lao động đã đăng ký lên bảo hiểm) ;

- tài liệu xác nhận dữ liệu của chủ sử dụng lao động (ví dụ: bản in từ Cơ quan đăng ký Tòa án Quốc gia KRS hoặc CEIDG).

 

Nếu người nước ngoài được miễn nghĩa vụ phải có giấy phép lao động, thay vì giấy phép hoặc giấy tuyên bố về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài, cần xuất trình các giấy tờ xác nhận rằng người đó có quyền tiếp cận tự do với thị trường lao động ở Ba Lan (ví dụ: bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy).

Thị thực cho mục đích thực hiện công việc được cấp theo thời gian lưu trú, tương ứng với thời hạn được chỉ định trong giấy phép hoặc giấy tuyên bố, nhưng không dài hơn thời hạn được quy định với loại thị thực nhất định .

 

TẠO ĐIỀU KIỆN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN BELARUS

Chương trình Poland. Business Harbour

Chương trình này giúp các chuyên gia CNTT, start-up và các công ty khác di chuyển thuận lợi đến lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan. Nhờ chương trình này, có thể tìm hiểu những điều như làm thế nào để bắt đầu kinh doanh ở Ba Lan một cách nhanh chóng và hiệu quả và được trợ giúp trong việc xin thị thực. Những người có thị thực với ghi chú Ba Lan.Business Harbour có thể làm việc tại Ba Lan mà không cần giấy phép .

Các giấy tờ cần thiết để có được thị thực Poland.Business Harbour

 1. đơn xin thị thực quốc gia - đã hoàn thành và ký ,
 2. ảnh sinh trắc học hiện tại,
 3. hộ chiếu - được cấp trong thời gian 10 năm trở lại, có giá trị ít nhất ba tháng trước ngày dự kiến quay lại, với ít nhất hai trang trống cho thị thực ,
 4. bảo hiểm y tế trong thời gian hiệu lực của thị thực (số tiền bảo hiểm tối thiểu 30 nghìn EUR) ,
 5. tài liệu xác nhận mục đích của chuyến đi:
 • - nếu bạn là người hành nghề tự do freelancer - tài liệu xác nhận trình độ học vấn kỹ thuật hoặc ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành CNTT ,
 • - nếu bạn đang thành lập startup - tài liệu xác nhận đủ điều kiện tham gia chương trình của Tổ chức Startup Hub Poland ,
 • - nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ / vừa / lớn - tài liệu xác nhận năng lực của bạn đối với chương trình của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Ba Lan .

 

Thông tin chi tiết về chương trình có thể tham khảo tại đây : https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour

 

Thị thực nhân đạo

Khi nộp đơn xin thị thực, cần phải xuất trình:

 1. đơn xin thị thực quốc gia có ảnh đã hoàn thành và ký tên ,
 2. hộ chiếu hợp lệ, được cấp trong thời gian 10 năm trở lại đây, còn hai trang trống, có ngày hết hạn không sớm hơn 3 tháng tính từ ngày hết hạn thị thực ,
 3. bảo hiểm y tế có giá trị trong khoảng thời gian bạn muốn xin thị thực ,
 4. tuyên bố bằng văn bản về sự sẵn sàng xin thị thực đến Ba Lan .

 

Thị thực nhân đạo được cấp với thời hạn tối đa là 1 năm. Thị thực được cấp miễn phí . 

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, những người có thị thực nhân đạo có thể làm việc hợp pháp tại Ba Lan mà không cần giấy phép lao động.

TỪ CHỐI CẤP THỊ THỰC

Lãnh sự có thể từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài, trong một số lý do, nếu :

- người nước ngoài không có giấy thông hành hợp lệ hoặc các giấy tờ khác được phép đi qua biên giới của khối Schengen;

- người nước ngoài không thể trình bày mục đích và điều kiện của thời gian lưu trú dự kiến;

- nếu lo ngại rằng việc nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài có thể gây nguy hiểm đến quốc phòng, an ninh, trật tự nhà nước hoặc sẽ vi phạm lợi ích của Ba Lan ;

- nếu trong thủ tục xin thị thực, người nước ngoài khai báo không trung thực, giấu thông tin liên quan hoặc không tình bày được mục đích hoặc điều kiện của thời gian lưu trú theo kế hoạch ;

- nếu người nước ngoài không có bảo hiểm y tế đầy đủ;

- người nước ngoài không có đủ tài chính để sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Ba Lan và để trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú hoặc cho việc hành trình đến một quốc gia khác với quốc gia xuất xứ hoặc cư trú.

Chú ý! Bất kỳ ai bị từ chối cấp thị thực (hoặc đã bị hủy bỏ / bị thu hồi) đều phải được cung cấp một  quyết định từ chối theo mẫu có nêu rõ lý do. Đối với quyết định đã được lãnh sự ban hành, có quyền nộp đơn đến cùng cơ quan có thẩm quyền xin xem xét lại vụ việc, tức là lãnh sự (mặt khác, không có khả năng kháng cáo lên cấp cao hơn). Hồ sơ được nộp trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao quyết định từ chối cấp (hủy / thu hồi) thị thực quốc gia hoặc thị thực Schengen cho cơ quan đã ra quyết định.

 

 

Đánh giá chúng tôi

Please add 5 and 3.