+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

TÌM SỰ GIÚP ĐỠ Ở ĐÂU?

TÌM SỰ GIÚP ĐỠ Ở ĐÂU?

Người có thể từng là nạn nhân của nạn buôn người có thể nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Can thiệp - Tư vấn Quốc gia dành cho Nạn nhân của Nạn buôn người (KCIK).

KCIK hiện được quản lý bởi hai tổ chức phi chính phủ (La Strada Foundation và Po-Moc Association: www.strada.org.pl và www.po-moc.pl), hoạt động được tài trợ từ ngân sách nhà nước.

Sự hỗ trợ được cung cấp là miễn phí.

KCIK cung cấp hỗ trợ cho những người được Cảnh sát, Biên phòng, Viện Kiểm sát hoặc nhân viên của KCIK công nhận là nạn nhân của nạn buôn bán người.

KCIK cũng cung cấp hỗ trợ cho tất cả những ai, mà theo nhận định của các chuyên gia KCIK, là nạn nhân của buôn bán người và chưa liên hệ hoặc không muốn liên hệ với Cảnh sát, Biên phòng hoặc Viện Kiểm sát,

 

CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ NÀO?

Chương trình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân / nhân chứng

Chương trình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân / nhân chứng của nạn buôn bán người nhằm hỗ trợ những người được các cơ quan thực thi pháp luật (Công an, Biên phòng) hoặc Viện Kiểm sát công nhận là nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

Việc tham gia vào chương trình yêu cầu nạn nhân phải cắt đứt mọi liên lạc với thủ phạm và quyết định hợp tác với các cơ quan pháp luật. Quyết định này liên quan đến việc nộp đơn thông báo hành vi tội phạm. Những người mà vẫn chưa quyết định là có muốn làm chứng hay không có thể tận dụng cái gọi là thời gian để suy nghĩ, nhưng không quá 3 tháng (hoặc 4 tháng đối với người chưa thành niên). Trong giai đoạn này, họ cũng có thể được hưởng sự hỗ trợ.

Chương trình bao gồm những người sử dụng thời gian để suy nghĩ (tối đa 3 tháng), tức là được hưởng hỗ trợ của NCIC, hoặc những người hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật cho đến khi kết thúc các hoạt động tố tụng với sự tham gia của họ.

Những người được tham gia Chương trình có thể hợp pháp hóa cư trú của họ ở Ba Lan (nếu họ đang cư trú bất hợp pháp).

Trong thời gian  ba tháng để suy nghĩ và trong thời gian các hoạt động tố tụng, những người thụ hưởng Chương trình cũng nhận được hỗ trợ dưới hình thức:

- chỗ ở an toàn,

- ăn uống,

- chăm sóc y tế,

- hỗ trợ tâm lý,

- tư vấn pháp lý,

- sự giúp đỡ của phiên dịch,

- vận chuyển trong nước,

- sự hỗ trợ của nhân viên tổ chức trong việc liên hệ với các cơ quan hành pháp và tư pháp trong khi đưa ra lời khai và tham gia phiên tòa.

Việc chấm dứt hỗ trợ theo Chương trình diễn ra sau khi hoàn thành các hoạt động tố tụng với sự tham gia của người bị hại.

Hỗ trợ cho các nạn nhân được các nhân viên KCIK công nhận có khả năng là nạn nhân của nạn buôn người, những người chưa được Cảnh sát, Biên phòng hoặc Viên Kiểm sát xác nhận chính thức tình trạng của họ.

Người không muốn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng theo nhận xét của các nhân viên KCIK là nạn nhân của nạn buôn người, cũng có thể nhận được sự giúp đỡ. Người đó sẽ được cung cấp chỗ ở an toàn, ăn uống, dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý và sự hỗ trợ của thông dịch viên.

Chú ý! Tuy nhiên, trong tình huống này, không thể hợp pháp hóa cư trú của người đó tại  Ba Lan, nếu người đó đang cư trú bất hợp pháp trong nước.

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 7 and 8?