+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

XÁC NHẬN SỞ HỮU HOẶC MẤT QUỐC TỊCH BA LAN

Bất kỳ ai đang có hoặc đã có quốc tịch Ba Lan đều có thể nộp đơn xin xác nhận sở hữu hoặc mất quốc tịch Ba Lan bất cứ lúc nào.

 

THỦ TỤC

Đơn phải được nộp lên Tỉnh trưởng có thẩm quyền tại nơi đang cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng ở Ba Lan, và nếu không có nơi cư trú đó – nộp lên Tỉnh trưởng tỉnh Mazowieckie.

Nếu người nước ngoài đang sống ở nước ngoài, có thể nộp đơn thông qua lãnh sự Ba Lan có thẩm quyền theo nơi cư trú của người đó.

Chú ý! Căn cứ vào các quy định của pháp luật, nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, thông tin và tài liệu cho phép xác định tình trạng thực tế và pháp lý liên quan đến việc sở hữu (hay không) quốc tịch Ba Lan thuộc về đương sự.

Có thể tìm thấy mẫu đơn và thông tin bổ sung về các tài liệu được yêu cầu, trong số những nguồn thông tin khác, tại đây: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

 

LỆ PHÍ

Lệ phí cho việc ra quyết định xác nhận việc sở hữu hoặc mất quốc tịch Ba Lan là 58 PLN.

 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI

Đơn khiếu nại quyết định của Tỉnh trưởng có thể nộp lên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thông qua Tỉnh trưởng, trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tiêu cực.

 

 

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 7 and 5?